Financiële sector pleit voor meer vrouwen aan de top

17 juni 2019 - 5 min leestijd

Charter belangrijke stap naar genderevenwicht en diversiteit

 

Febelfin tekent vandaag samen met heel wat andere financiële spelers een charter dat pleit voor meer genderdiversiteit in de financiële sector. De doelstelling? Gelijke en eerlijke kansen bieden aan mannen én vrouwen in de financiële sector.

 

Een eerste stap is bewustwording. Het charter wil financiële ondernemingen laten inzien dat een gezond bedrijf vrouwen en mannen nodig heeft op álle niveaus. Elk vanuit hun eigen accenten komen ze samen tot betere inzichten en dus tot betere beslissingen.

Maar het charter gaat nog een stap verder. De ondertekenaars engageren zich om:

 • genderverschillen op elk niveau in hun bedrijf te meten
 • specifieke objectieven voor het bedrijf vast te leggen
 • een diversiteits-en inclusie actieplan op te stellen
 • een verantwoordelijke voor diversiteit aan te duiden

De hoofdfocus van het charter ligt dan wel op genderdiversiteit, het zet ook aan om aandacht te schenken aan diversiteit in het algemeen: verschillende opleidingsprofielen, verschillende leeftijdsgroepen, verschillende nationaliteiten.

Het charter is geen louter theoretische oefening. Het moet een daadkrachtig signaal zijn naar de volledige financiële sector. Daarom werd Women in Finance opgericht: een platform van financiële spelers. Binnen dat platform zullen verschillende werkgroepen concrete actiepunten vastleggen zoals:

 • functiebeschrijvingen inclusiever maken
 • een mentoringprogramma opzetten
 • ervoor zorgen dat vrouwen voldoende inspirerende rolmodellen hebben

Samen met de andere financiële ondertekenaars van het charter pleit Febelfin voor meer vrouwen aan de top in de financiële sector. Hoewel 51% van de werknemers binnen de financiële instellingen een vrouw is, groeien zij minder makkelijk door naar een leidinggevende positie: slechts 25% van dergelijke functies wordt door een vrouw bekleed. In de raden van bestuur loopt dit aantal verder terug naar 1 op 5. (Bron: Febelfin)

Nochtans wijst onderzoek uit dat meer vrouwen rond de tafel zorgen voor meer evenwichtige beslissingen. Dat komt omdat zij de wereld op een andere manier bekijken dan mannen. Dat verschil in perspectief leidt tot betere inzichten. Homogene teams nemen in 58% van de gevallen goede beslissingen. Voeg vrouwen toe en datzelfde team zal in 73% van de gevallen een betere beslissing nemen.

Het charter focust op genderdiversiteit maar hecht ook belang aan diversiteit en inclusie in het algemeen: verschillende opleidingsprofielen, leeftijdsgroepen en culturen. Ook hier geldt dat een diverse aanpak leidt tot meer performantie. Een team dat bestaat uit mannen en vrouwen van diverse leeftijden en culturen zal in 87% van de tijd betere beslissingen nemen dan een homogeen team.

Wie het charter ondertekent, engageert zich dan ook om:

 • zich bewust te worden van het belang van diversiteit en inclusie
 • gelijke kansen te bieden aan (potentiële) werknemers
 • inclusief leiderschap te promoten
 • een geloofwaardige, innovatieve en respectvolle werkomgeving te creëren
 • jong én ouder talent aan te trekken, te behouden en op te leiden

Women in Finance zet charter om in daden

 

Om ervoor te zorgen dat het charter geen dode letter blijft, werd Women in Finance in het leven geroepen.

Wat een jaar geleden begon als een besloten initiatief van een klein groepje senior profielen, is uitgegroeid tot een vereniging die alle grote financiële instellingen in haar rangen telt. Women in Finance is vandaag een platform waarbinnen de verschillende leden samenkomen om genderdiversiteit blijvend op de agenda te zetten.

Women in Finance heeft vijf werkgroepen opgericht die het komende jaar drie concrete actiepunten uitwerken:

 • functiebeschrijvingen inclusiever maken (een workshop is hiervoor voorzien in het najaar voor de leden van Women in Finance)
 • een mentoringprogramma opzetten
 • ervoor zorgen dat vrouwen voldoende inspirerende rolmodellen hebben

Aan die actiepunten worden meetbare doelstellingen verbonden waar de leden van Women in Finance naartoe moeten werken. Het platform zal op regelmatige basis transparant communiceren over de behaalde resultaten.