Eerste duurzame beleggingslabels Towards Sustainability worden uitgereikt

6 november 2019 - 5 min leestijd

Febelfin heeft een kwaliteitsnorm uitgewerkt in februari 2019 om duidelijkheid en transparantie over duurzame beleggingen te creëren. De eerste resultaten worden nu zichtbaar: 311 fondsen mogen het label dragen gedurende 1 jaar.

 

Duurzaam beleggen zit in de lift. Het volume aan duurzame beleggingen op de Belgische markt verdrievoudigde tussen 2013 en 2017 van 7,7 miljard euro naar 24,1 miljard euro. Voor de belegger was het tot nog toe niet altijd duidelijk wat duurzaamheid precies inhoudt.

Vandaar dat Febelfin samen met stakeholders binnen en buiten de financiële sector een kwaliteitsnorm heeft uitgewerkt waarvan de eerste resultaten vandaag zichtbaar worden.

Op 7 februari 2019 werd de duurzame norm aan de markt en het publiek gepresenteerd. Het is een minimale norm met strikte voorwaarden die schadelijke activiteiten uitsluit en bedrijven aanmoedigt om duurzaam te ondernemen en daarover correct te rapporteren.

Meer dan milieu

 

Het label, dat door een onafhankelijke instantie wordt toegekend (zie verder), wil geen nichenorm zijn die enkel donkergroene en/of fossielvrije beleggingen mogelijk maakt. Het is belangrijk dat de gecertificeerde beleggingsproducten voor elk type belegger geschikt zijn en dat ze een breed spectrum aan beleggingen bestrijken. Duurzaamheid is meer dan milieu: de beleggingen worden ook gescreend op de prestaties op het gebied van sociaal beleid en goed bestuur.

iVOX-enquête

 

iVOX voerde in de laatste week van oktober een enquête uit onder 1.000 Belgen over de wenselijkheid van een duurzaam label. Geïnteresseerde beleggers zien duidelijk een meerwaarde in een onafhankelijk gecertificeerd label.

Deze cijfers zijn een herberekening na het uitfilteren van 26% respondenten die “geen mening” hebben over duurzaam beleggen – omdat ze niet weten wat het is, omdat ze geen interesse hebben, of omdat ze niet beleggen. Dit duidt op een gebrek aan info bij het grote publiek. Febelfin heeft een belangrijke rol te spelen wat betreft financiële educatie en informatie rond duurzaam beleggen.

  • 55,5% is meer geneigd om voor duurzame beleggingen te kiezen als ze door een onafhankelijke instantie worden gecertificeerd.
  • 61,2% is ervan overtuigd dat duurzame beleggingen bijdragen tot een betere wereld.
  • 65,3% vindt dat het duurzaamheidslabel een meerwaarde of noodzakelijke voorwaarde is bij het kiezen van een duurzame belegging.

Stand van zaken

 

Tussen mei en juni 2019 dienden meer dan 50 financiële instellingen een aanvraag in voor een certificering van in totaal meer dan 400 beleggingsproducten. Van juli tot oktober 2019 werden de aanvragen gecontroleerd door een controle-orgaan bestaande uit aantal academische instellingen (ICHEC en UAntwerpen) en Forum Ethibel en finaal beoordeeld door het onafhankelijk labelagentschap CLA (Central Labelling Agency), een vzw waarin onafhankelijke leden zetelen. 311 fondsen en 9 indices ontvingen het label. Ze worden bekend gemaakt op de website die live gaat op 6 november 2019.

Elk gelabeld product krijgt een webpagina en een Sustainability ID, waar de belegger meteen kan uit opmaken op welk manier het beleggingsproduct duurzaam is, terwijl hij sowieso zeker is dat het aan de minimale norm voldoet.

Evolutief proces

 

De kwaliteitsstandaard waar Towards Sustainability voor staat is geen eindpunt, maar het startpunt van een traject waarin het label alle financiële spelers en ook de beleggers wil meetrekken. De kwaliteitsstandaard is met andere woorden een dynamisch en evolutief proces. De erkenning van de beleggingsproducten zal jaarlijks hernieuwd moeten worden. Via vier evaluatierondes per jaar kunnen nieuwe producten trachten het label te verwerven. De standaard wordt ook aangepast aan evoluties op EU-niveau.

Elke twee jaar worden de criteria herzien in een multi-stakeholderconsultatie via het adviescomité van de CLA (in oprichting). Dit comité houdt onder andere rekening met de evoluerende verwachtingen van klanten, nieuw wetenschappelijk onderzoek, de beschikbaarheid van betere bedrijfsinformatie over duurzaamheid, en nieuwe EU-regulering.

Thema’s waarrond we snel aanpassingen verwachten zijn de beoordeling van de energie- en elektriciteitssector, en de invoering van meer gestandaardiseerde indicatoren zoals de CO2-afdruk van een portefeuille. Het gebrek aan voldoende gedetailleerde en algemeen beschikbare gegevens op bedrijfsniveau vormen op dit moment een hinderpaal.

Sterktes van het label

 

Towards Sustainability heeft een aantal onmiskenbare troeven, in het bijzonder het brede draagvlak, de transparantie op alle vlakken en de onafhankelijke audit. Andere labels kunnen niet noodzakelijk op hetzelfde draagvlak rekenen als dit sectorbreed gedragen initiatief. De grote steun van Belgische aanbieders en beheerders dwingt ook buitenlandse spelers actief op de Belgische markt om het label aan te vragen.

Transparantie is een sleutelbegrip: zowel wat betreft de criteria van de kwaliteitsstandaard, als over de structuur van de CLA en de concrete invulling van duurzaamheid zoals blijkt uit het Sustainability ID.

De governance-structuur is bijzonder robuust. Niet Febelfin kent de labels toe, maar het onafhankelijk labelingagentschap CLA, een onafhankelijke rechtspersoon. In de CLA zijn Febelfin en de financiële sector vertegenwoordigd, maar zij hebben geen meerderheid. De controle gebeurt bovendien mede door onafhankelijke experts uit de academische wereld.