Digitaal bankieren voor alle Brusselaars | Febelfin

Digitaal bankieren voor alle Brusselaars

20 juni 2022 - 5 min leestijd

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Febelfin gaan 
samen de strijd aan tegen digitale ongeletterdheid 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector, verbinden zich er toe burgers tot 2025 te begeleiden naar meer digitale zelfstandigheid en bij het gebruiken van digitale tools, via opleidingen in internet- en mobiel bankieren en bewustmakingsacties.

 

Digitale stress, een rem bij het gebruiken van digitale diensten

 

Digitale bankdiensten worden vandaag de dag steeds alom tegenwoordiger. In België zijn er ongeveer 15 miljoen abonnementen voor internetbankieren en 10 miljoen abonnementen voor mobiel bankieren. Toch maakt een deel van de burgers nog steeds geen gebruik van deze digitale bankdiensten, en dit om verschillende redenen: nood aan sociaal contact, angst voor informaticatools, enz.

Om digitale exclusie tegen te gaan en burgerste begeleiden bij digitale overheids- en bankdiensten, werd daarom een doeltreffende samenwerking op het terrein opgezet tussen publieke en privépartners. Via het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en easy.brussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging, streeft het gewest naar meer digitale inclusie aan de hand van concrete acties met Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector. Om dit partnership officieel te maken, hebben alle betrokken partijen op 14 juni 2022 een overeenkomst ondertekend.

 

Een eerste actie? "Digitaal bankieren voor iedereen"

 

Het eerste project dat uit deze overeenkomst voortvloeit, is: "Digitaal bankieren voor iedereen". Febelfin zal in alle Brusselse gemeenten gratis infosessies aanbieden voor Brusselse burgers over  digitaal bankieren en betalen . De focus zal daarbij ook grotendeels liggen op “veilig digitaal bankieren”. De sessies worden dan ook aangevuld met een bewustmakingsluik rond de verschillende vormen van fraude, zoals phishing of hulpvraagfraude. Vertegenwoordigers van verschillende banken zullen klaar staan om te antwoorden op  vragen van de deelnemers en hen onder meer helpen  met de installatie van hun bankapp op hun telefoon of tablet.

Bernard Clerfayt, Brussels minister van Digitale Transitie, merkt hierover het volgende op: “De toekomst is digitaal! 40% van de Brusselaars zegt echter geen computervaardigheden te hebben. Daarom heeft het Brussels Gewest een Plan voor digitale toegankelijkheid opgesteld. Het nodigt alle actoren ­– zowel het verenigingsleven als privébedrijven – uit om acties te ondernemen om de digitale vaardigheden van de Brusselaars te verbeteren. Ik ben dus blij met deze samenwerking die de digitale geletterdheid van de burgers zal verhogen.”

In een tijd waarin de maatschappij steeds digitaler wordt, is het belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor digitale inclusie. Banken innoveren en ontwikkelen digitale instrumenten om tegemoet te komen aan de noden van de burgers, maar zij zijn er zich ook van bewust dat niet alle burgers hiermee vertrouwd zijn. Een deel van de bevolking heeft immers nood aan een meer persoonlijke begeleiding om de stap te zetten, en met deze actie willen we een concrete oplossing aanreiken. Digitale inclusie maakt dan ook integraal deel uit van ons maatschappelijk engagement
Karel Baert, CEO Febelfin

Een sterke actie die het resultaat is van samenwerking: het CIBG en easy.brussels bundelen hun krachten

 

"Het grote publiek bewustmaken voor de diensten die hen ter beschikking staan en hen begeleiden bij hun digitale stappen is een van de stokpaardjes van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest", aldus Nicolas Locoge, directeur-generaal van het CIBG. "Met het plan voor digitale toegankelijkheid als onze leidraad kijken we ernaar uit contacten te leggen om de begeleiding van burgers op het terrein te ontwikkelen. Naast persoonlijke begeleiding is het ook de bedoeling een breed netwerk van actoren rond digitale inclusie uit te bouwen. Onze slagkracht schuilt in samenwerking.", benadrukt hij.

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest werkt voortaan nauw samen met easy.brussels, het Brusselse agentschap belast met administratieve vereenvoudiging.

"De opleidingen in bancaire en digitale inclusie die met Febelfin worden georganiseerd, zijn  een belangrijk instrument om digitaal minder vaardige personen van zo nabij mogelijk te bereiken, in dit geval op gemeentelijk niveau. Met de hulp van de plaatselijke besturen en onze partners, waaronder de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brulocalis), krijgt digitale inclusie steeds meer voet aan grond binnen het gewest", besluit Cathy Marcus, directrice van easy.brussels en afgevaardigde bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De actie "Digitaal bankieren voor iedereen" met Febelfin is slechts één van de eerste projecten die uit dit nieuwe partnership voortvloeien. De komende drie jaar zullen de betrokken gewestelijke actoren zich ertoe verbinden andere samenwerkingsovereenkomsten te bepalen en te sluiten die nuttig kunnen zijn in het kader van digitale inclusie.