Liesbeth Dewyn, Head of Marketing bij Febelfin, about digital inclusion

Stay up to date with the latest measures from the financial sector

7 min Reading time

Een groot deel van ons leven speelt zich af online of gebeurt digitaal. Boodschappen doen, de krant lezen, solliciteren of je bankzaken regelen horen thuis in dat rijtje. Steeds meer mensen doen het. De reden is simpel: het gaat vlot én snel. Velen onder ons vinden snel hun weg in die nieuwe, digitale wereld, maar dat geldt jammer genoeg niet voor iedereen. 

 

Meer digitale vaardigheden voor iedereen helpt onze samenleving vooruit. Daar wil de banksector graag toe bijdragen. Dat ligt volledig in lijn met ons maatschappelijk engagement: een veilige digitale omgeving creëren en zorgen dat iedereen daarin zijn weg vindt. Digitale (en financiële) inclusie is belangrijk voor Febelfin. Liesbeth Dewyn, Head of Marketing bij Febelfin, legt uit.

 

Welke impact kan digitale inclusie hebben op de maatschappij?

 

Digitale inclusie’ of ‘e-inclusie’ verwijst naar acties en oplossingen die nodig zijn om digitale uitsluiting te voorkomen, zodat iedereen ten volle kan deelnemen aan de digitale samenleving. Het gaat onder andere om het verbeteren van de digitale vaardigheden en het verzekeren van toegang tot internet en toestellen voor iedereen.

In onze branche gaat het dan specifiek over het beheersen van financiële digitale skills. Mensen moeten ondersteund worden en de kans krijgen om zelf hun digitale weg te zoeken, en het is belangrijk hen daar zo goed mogelijk bij te begeleiden.

Digitale uitsluiting kan bepaalde gevolgen met zich meebrengen. Zo gaat het vaak samen met sociale uitsluiting. Daarom verliezen we digitale inclusie beter niet uit het oog. We moeten trachten om iedereen mee op die digitale kar te krijgen, zodat men zo goed als mogelijk kan participeren aan de samenleving.

 

Moet er ook nog ingezet worden op de digitale vaardigheden van jongeren?

 

Febelfin heeft onlangs resultaten gepubliceerd over financiële en digitale geletterdheid. Daaruit bleek dat de Belg zich op beide vlakken dikwijls overschat, vooral jongeren. Zo wordt bijvoorbeeld de mythe van de jongere als digital native doorbroken. We denken vaak dat jongeren meer digitaal onderlegd zijn, zowel op vlak van cyberveiligheid als het beheersen van skills omdat ze er mee opgegroeid zijn, maar dat blijkt niet juist te zijn. Cijfers van de Koning Boudewijn Stichting hebben dit onlangs nog bevestigd: in 2021 heeft bijna een op de drie jongeren tussen 16 en 24 jaar (33%) zwakke algemene digitale vaardigheden.

Ook op vlak van financiële educatie is er nog veel werk aan de winkel. Maar net iets meer dan de helft van de jongeren zegt voldoende te weten over budgetbeheer of dagelijkse financiële administratie. Bijgevolg zijn niet alle jongeren in staat om een budget optimaal te beheren, of zelfs hun dagelijkse financiële administratie op te volgen. En die skills zijn net nodig om financiële stabiliteit te hebben of in de toekomst verder te kunnen bouwen aan hun vermogen.

Het blijft belangrijk om mensen vanaf jonge leeftijd goed te scholen over financiële en digitale skills, zeker in deze moeilijke tijden waar de torenhoge energieprijzen een bijzondere druk leggen op de financiële situatie van veel gezinnen, zodat men over voldoende vaardigheden en tools beschikt om zich beter te kunnen informeren, wapenen, oplossingen zoeken…

Het verhogen van financiële en digitale kennis is noodzakelijk: financieel weerbare en goed ingelichte jongeren worden volwassenen die later betere financiële beslissingen maken.

 

Welke acties ondernemen jullie ten voordele van digitale inclusie?

 

Febelfin onderneemt een heel aantal acties om digital inclusie te bevorderen. Wij organiseren infosessies over veilig online bankieren en digitaal betalen, eventueel aangevuld met een toelichting over de verschillende vormen van fraude. We trekken door heel België om zulke sessies te geven. Senioren vormen een prioritaire doelgroep voor deze infosessies, maar uiteraard is iedereen welkom om de sessies bij te wonen.

Daarenboven zullen we een e-learning rond veilig internetbankieren lanceren in het najaar 2022 voor professionelen en vrijwilligers die werken op het gebied van online bankieren en veiligheid. Bedoeling is om de meest actuele data en meest recente tools voor de trainer uit te wisselen zodat hij/zij verder aan de slag kan gaan.

Onze informatiebrochure “Digitale inclusie” geeft tevens een overzicht van het materiaal dat wij ter beschikking stellen omtrent digitale inclusie en online veiligheid. Het is een handig en gestructureerd overzicht, voor zowel begeleiders als consumenten, van alles wat je moet weten om vlot en veilig digitaal te betalen en online geldzaken te regelen.

Om tegemoet te komen aan de vraag van jongeren naar meer informatie heeft Febelfin de vernieuwde website ‘Mijngeldenik’ gelanceerd. UX-studenten van de Karel De Grote Hogeschool dachten na over hoe de ideale site eruitziet en welke content voor hen relevant was. Een op maat gemaakte website dóór jongeren vóór jongeren.

Tenslotte heeft Febelfin het Digital Inclusion Charter ondertekend: een initiatief dat uitgaat van DigitAll. DigitAll bestaat uit een brede coalitie van privé- en overheidsbedrijven, regeringen en verenigingen en heeft tot doel de digitale kloof in de Belgische samenleving te dichten door een netwerk uit te bouwen. Men wil het belang van digitale inclusie onder de aandacht brengen en enkele kant-en-klare oplossingen ontwikkelen die een positieve impact op zowel korte als lange termijn teweegbrengen. Daarbij is dit Charter een teken van engagement. Ook voor het komende jaren staan er heel wat nieuwe initiatieven in de pipeline.

 

Febelfin werkt samen met de Brusselse jongerenorganisatie TADA om financiële educatie bespreekbaar te maken. Hoe wordt dit in de praktijk vertaald?

 

Febelfin gelooft heel erg in partnerships om digitale (financiële) inclusie aan te pakken. De samenwerking met TADA is daar een mooi voorbeeld van.

De samenwerking bestond uit 2 delen: de organisatie van de Jobdays van TADA in maart 2022 en van ‘geld’ateliers die in oktober 2022 aan een honderdtal Nederlands- en Franstalige jongeren werden gegeven. Bij de Jobdays lag de focus op het verstrekken van concrete informatie aan jongeren om hen te helpen integreren in de arbeidsmarkt. Tijdens de geldateliers krijgen jongeren spelenderwijs allerlei informatie over online bankieren, veilig online bankieren en digitaal betalen.

 

Wat willen jullie met die workshops bereiken?

 

Tijdens de workshop leren de jongeren over de evolutie van geld, wat is een veilig paswoord, wat is een geldezel, over de verschillende fraudevormen, welke digitale betaalmogelijkheden er bestaan, over budgetbeheer en de rol van de bank. Op het einde van de ateliers kunnen ze hun opgedane kennis nog eens testen via ons spelboekje dat we hiervoor hebben opgemaakt. En tot slot krijgen ze nog enkele handige tips mee waarmee ze thuis aan de slag kunnen. Op die manier worden hun digitale skills vergroot en krijgen ze een pak waardevolle financiële educatie mee.

Zo hopen we deze jongeren te stimuleren om verder te werken aan de ontwikkeling van hun digitale financiële skills en hopen dat zij op deze manier getriggerd zijn om initiatief te nemen om meer bij te leren over geldzaken en budgetbeheer. Febelfin vond de samenwerking met TADA alvast heel leerrijk en hoopt in de toekomst verder te kunnen inzetten op dit soort projecten die een mooie en waardevolle maatschappelijke rol vervullen.