Groenere huisvesting dankzij de banksector

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

3 min leestijd

Om groene leningen beter te kunnen identificeren, is midden februari 2021 een label gelanceerd dat voortvloeit uit het initiatief "Energy Efficient Mortgages", een project dat verschillende Europese banken samenbrengt en waarin België een leidende rol heeft gespeeld.

 

Om ons daarover wat meer te vertellen, interviewden we Elisabeth Minjauw. Ze is actief betrokken bij dit initiatief als vertegenwoordiger van Febelfin bij de Europese Hypothekenfederatie, waar ze voorzitter is tot eind 2022. Verder is Minjauw ook verantwoordelijk voor de implementatie van duurzaamheidsthema's binnen het kredietdepartement van BNP Paribas Fortis en is ze het aanspreekpunt op groepsniveau voor kwesties rond energie-efficiënte kredietverlening.

 

Wat is het Energy Efficient Mortgages Initiative (EEMI) precies?

De Europese Hypothecaire Federatie heeft dit initiatief gelanceerd met verschillende belanghebbenden, waaronder de Europese Commissie, om te definiëren wat een groen hypothecair krediet is: d.w.z. een krediet dat energie-efficiënt is. Verder heeft het als doel om ons na te laten denken over hoe dit energie-efficiënte krediet meer onder de aandacht kan worden gebracht. De banksector kan op dit gebied concrete actie ondernemen en de overgang naar energie-efficiënte renovaties of bouw stimuleren.

Hoe kunnen banken energie-efficiëntie zoal bevorderen?

Wanneer iemand aan het proces van het kopen van een eigendom begint, komen banken op de voorgrond. Hun rol is hierbij in de eerste plaats bewustmaking. Woningen met een lage energie performantie zijn verantwoordelijk voor 20% van de CO2-uitstoot in België. Banken kunnen hun klanten dus bewust maken van het feit dat deze eigendommen een grote impact hebben op het milieu en kunnen hen hierover adviseren.

Bovendien kunnen banken hun klanten er ook op wijzen dat een eigendom met een hogere EPC-score waardevoller is dan een soortgelijk eigendom met een lagere EPC-score. Uit een studie van de KULeuven blijkt immers dat huizen met goede energieprestaties voor 10,6% meer worden verkocht. Meer en meer zien we het belang van energie-efficiëntie bij het bepalen van de waarde van een onroerend goed.

De EEMI heeft onlangs een label gelanceerd met de naam "Energy Efficient Mortgage Label", wat is het doel ervan?

Er werd inderdaad een kwaliteitslabel gelanceerd op 12 februari 2021. De voornaamste doelstelling hiermee is het identificeren van energetisch efficiënte hypothecaire leningen in de portefeuilles van kredietinstellingen. Het doel van deze leningen is de financiering van de aankoop, bouw of renovatie van onroerend goed, weliswaar aan voorwaarden onderhevig. Zo moeten nieuwe gebouwen energieprestaties hebben die voldoen aan de huidige Europese normen. Wat renovaties betreft, moet de energie-efficiëntie met ten minste 30% worden verbeterd.

Wat zijn de voordelen van dit label voor de consument?

Consumenten zullen in volledige openheid kunnen nagaan waarom een hypotheek een groene lening is en zij zullen er zeker van kunnen zijn dat deze aan bepaalde vastgelegde criteria voldoet. Banken die besluiten zich te laten certificeren, verbinden zich ertoe de doelstellingen te verwezenlijken die in het label beschreven staan.

Over het algemeen zullen consumenten die voor energie-efficiënte hypotheken kiezen, kunnen genieten van voordelen die van bank tot bank zullen verschillen. Dit kan gaan om bv. voordelige rentevoeten, een gunstigere weging van het eigen vermogen, enz. Tenslotte zullen deze klanten bijdragen tot de vermindering van de CO2-uitstoot in België en leveren ze zo mee een positieve bijdrage aan het klimaat.

Hoe ziet u de evolutie van dit label?

De samenwerking met de Europese instellingen zal ervoor zorgen dat het label een echte marktreferentie wordt en door zo veel mogelijk kredietinstellingen wordt gebruikt. Het label zal kunnen dienen als maatstaf voor een hele reeks parameters in verband met groene leningen. Kortom, het kan een kwaliteitsgarantie zijn die laat zien dat de banken zich inzetten voor een succesvolle energietransitie.