Hoe herken je een duurzame belegging?

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

4 min leestijd

Duurzaamheid speelt een grote rol in onze samenleving en steeds meer mensen maken bewust duurzame keuzes. Dat geldt voor wat we eten en hoe we leven, maar ook voor hoe we beleggen. We mijden activiteiten die schadelijk zijn voor mens, milieu of maatschappij en beleggen liever in een duurzaam project. Het is helaas niet altijd even duidelijk wat nu precies duurzaam is.

 

Daarom ontwikkelde Febelfin een minimale kwaliteitsnorm en een label voor duurzame financiële producten. Draagt een fonds zo’n duurzaam label, dan is het zeker dat je niet investeert in schadelijke activiteiten voor mens, dier, maatschappij of planeet.

Waarom is een duurzaam label nodig?

 

Duurzaam beleggen zit in de lift. Het was echter niet altijd duidelijk wat een “duurzame belegging” exact is. Elk fonds had een eigen definitie van duurzaamheid, wat voor verwarring en vele vragen zorgde. Zijn dit dan enkel nog beleggingen in fossielvrije activiteiten? Of betekent dit dat een bedrijf investeert in pakweg duurzame bosbouw? En is duurzaam altijd gelinkt aan het milieu?

Om op al die vragen een duidelijk antwoord te geven, heeft Febelfin ­– samen met stakeholders binnen en buiten de financiële sector – in het voorjaar van 2019 een minimale kwaliteitsnorm uitgewerkt.

Wat is het duurzame label?

 

Wanneer een fonds het Towards Sustainability-label heeft, voldoet het aan de minimale kwaliteitsnorm voor duurzaam beleggen. Zo kan je als belegger gerust zijn dat het financieel product wordt beheerd met duurzaamheid in gedachten.

Wie belegt in een financieel product dat dit label draagt, kan zeker zijn dat hij niet investeert in de wapen- of tabaksindustrie, zeer milieuvervuilende activiteiten of bedrijven die de mensen- of arbeidsrechten schenden. De kwaliteitsnorm sluit schadelijke activiteiten uit, moedigt bedrijven aan om duurzaam te ondernemen en om hierover correct te rapporteren. En nee, de norm kijkt niet enkel naar het milieu. De beleggingen worden ook gescreend op prestaties rond sociaal beleid en goed bestuur. Op die manier verstrekt het label duidelijkere informatie over wat er nu wordt begrepen als duurzame belegging.

Hoe krijgt een fonds het Toward Sustainability-label?

 

Fondsen die denken aan de minimale norm te voldoen, moeten een aanvraag indienen en ondergaan een uitvoerige beoordeling. Eerst door een controle-orgaan dat bestaat uit Forum Ethibel en de academische instellingen ICHEC en UAntwerpen, en later door het onafhankelijk labelagentschap CLA (Central Labelling Agency).

Raken de fondsen door deze controle, dan krijgen ze het duurzaamheidslabel uitgereikt. Dankzij dit strenge proces is de belegger zeker dat een duurzame belegging niet enkel een holle term is, maar effectief goed is voor mens, maatschappij en planeet.

Het Belgische duurzaamheidslabel behoort tot de strengste in Europa, en ondergaat om de twee jaar een herziening om zo te blijven overeenstemmen met consumentenverwachtingen, de maatschappelijke behoefte, wetenschappelijk onderzoek, de beschikbaarheid van gegevens, en nieuwe regelgevingsinitiatieven.

Hoe vind ik duurzame beleggingen?

 

Op de website www.towardssustainability.be staan alle beleggingen opgelijst die het duurzaamheidslabel mogen dragen. Van elk van hen mag je zeker zijn dat ze sowieso aan de minimale kwaliteitsnorm voldoen.

Er is meer: elk gelabeld product heeft een eigen webpagina en een Sustainability ID. Daarmee is het meteen duidelijk op welke manier het product duurzaam is. Zo vind je ook makkelijk de belegging die het best bij je persoonlijke overtuigingen past.