Potentiële beleggers informeren is een essentieel onderdeel van financiële educatie

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

Interview met Marc Van de Gucht, Directeur‑Generaal
van BEAMA 

De belangstelling voor beleggen neemt toe in België. Maar beleggen blijft voor velen een onbekende wereld. Het is dan ook noodzakelijk om hierover kennis van zaken op te doen. BEAMA, een deelvereniging van Febelfin, heeft dat begrepen. Als spreekbuis van de vermogensbeheersector maakte die financiële educatie tot één van haar belangrijkste aandachtspunten. Onlangs creëerde EFAMA een brochure die in 5 stappen uitlegt hoe je je eerste stappen zet op de beurs, gesteund en gepromoot door BEAMA. Om meer te weten te komen over de beleggingswereld, interviewden wij Marc Van de Gucht, sinds een jaar Directeur-Generaal van BEAMA.

 

Je bent Directeur-Generaal van BEAMA, een deelvereniging van Febelfin. Kan je ons uitleggen wat BEAMA zoal doet?

Onze activiteit bestaat erin de Asset Management sector te vertegenwoordigen en de activiteit van Asset Management in België te ontwikkelen, alsook haar imago en dat van haar leden te bevorderen. Onder Asset Management verstaan we onder meer de promotie, het portefeuillebeheer, de distributie en de administratie van beleggingsfondsen. Naast collectieve producten verwijst de term ook naar beheermandaten voor institutionele- en privécliënten en het beleggingsadvies. We zijn dus de spreekbuis van de Asset Management sector bij beleidsmakers, toezichthouders, middenveldorganisaties, media, etc.

Wat zijn je bevindingen na één jaar aan de slag te zijn bij BEAMA?

De balans die ik na 1 jaar in mijn functie opmaak is uitermate positief. Het is een intense maar heel boeiende periode geweest. Door de korte overlap met mijn voorganger ben ik snel in de functie gerold en heb ik mijn eigen accenten kunnen leggen. Mijn grondige kennis van de sector gaf me daarbij een groot voordeel.

Het is een boeiende functie mede vanwege de contacten met de verschillende stakeholders die van dichtbij of veraf te maken hebben met de asset management sector. Hiervoor kan ik een beroep doen op professionele medewerkers die de klappen van de zweep kennen, en leden van de werkgroepen met vertegenwoordigers uit verschillende financiële instellingen, die elk vanuit hun instelling en met hun eigen specificiteit een interessante bijdrage voor de sector leveren.

Verder kan ik rekenen op een uitstekende samenwerking met de raad van bestuur en een prima integratie binnen de Febelfin koepel.

Meer en meer jongeren beleggen. Hoe kan je deze trend verklaren?

De toenemende interesse van jonge beleggers voor de beurs komt door een combinatie van factoren. Enerzijds is er het inzicht dat geld op een spaarboekje niets meer opbrengt (en door de inflatie zelfs aan koopkracht verliest) en anderzijds hebben de stijgende beurskoersen van de afgelopen jaren ook geholpen in de groeiende populariteit.

EFAMA maakte een brochure voor jongeren "Investeren om aan je toekomst te bouwen" die BEAMA onder de aandacht brengt. Waarom promoten jullie deze brochure?

We merken dat jonge professionals die al wat spaarcenten hebben opzijgezet, de weg naar de beurs vaak maar moeilijk kunnen vinden wegens gebrek aan kennis: ze willen wel beleggen maar ze zijn nog op zoek naar informatie vooraleer ze zich willen lanceren (bv. ze weten niet hoeveel & wanneer ze moeten beleggen, waarin ze moeten beleggen, hoeveel risico ze daarbij nemen en hoe eraan te beginnen). Deze informatie willen we hen met deze brochure meegeven.

Naast deze brochure is er ook de website Club Beleg, die door Febelfin in samenwerking met Assuralia werd gecreëerd en waar iedereen zich kan informeren over spaar- en beleggingsproducten en hun risico's.

Kan je ons wat meer vertellen over het EFAMA Investor Education Platform?

Initiatieven met betrekking tot beleggersinformatie zijn essentieel om de financiële geletterdheid te verbeteren en mensen in staat te stellen goede beslissingen te nemen bij het beheer van hun spaargeld. Zonder basiskennis over financiële concepten zoals risicodiversificatie, samengestelde rente en reëel rendement, zal je moeite hebben om te investeren of weloverwogen beslissingen te nemen. Een gebrek aan voldoende financiële kennis verklaart waarom de overgrote meerderheid van de huishoudens hun spaargeld niet rechtstreeks in de kapitaalmarkten investeert. En dat is het geval overal in Europa.

EFAMA, de groepering van alle Europese nationale beroepsverenigingen van de asset management sector waar BEAMA deel van uitmaakt, heeft een voortrekkersrol gespeeld om autoriteiten aan te sporen de financiële kennis van de bevolking hierover te verhogen door middel van wijdverspreide initiatieven op het gebied van financiële educatie. Overigens worden de initiatieven van alle Europese beroepsverenigingen gebundeld in een boek dat EFAMA jaarlijks publiceert. Dit kan voor iedereen een goede inspiratiebron zijn.

Welk advies zou je meegeven aan jonge mensen die hun eerste stappen in de beurswereld zetten?

Ik ga ervan uit dat jongeren pas hun eerste stap naar de beurs zetten met het spaargeld dat ze echt gedurende meerdere jaren kunnen missen. Beleggen is immers niet iets voor de korte termijn maar wel voor de middellange- of lange termijn. Hoe vroeger je eraan begint hoe beter. De kracht van de samengestelde intrest werd niet voor niets door Albert Einstein het 8e wereldwonder genoemd.

Beleg ook niet alles in één keer op de beurs, maar spreid je instapmoment. Leg verder niet al je eieren in dezelfde mand: fondsen zijn uitstekend geschikt hiervoor, ze spreiden het risico. Een pensioenspaarfonds is een ideaal instrument om jaarlijks met een relatief beperkt bedrag te beleggen op de beurs. De belastingvermindering die je hierbij geniet, is goed meegenomen.

Hou rekening met de risico’s die je wil nemen en aarzel niet om advies in te winnen bij je bankier of adviseur. En vooral durf – rekening houdende met bovenstaande - de eerste stap te zetten!

Wil je meer weten over hoe BEAMA als sector haar maatschappelijke rol opneemt? Check dan zeker het jaarverslag of volg BEAMA via de website www.beama.be.