Financiële sector: vakbonden en werkgevers akkoord over nieuwe CAO

24 november 2021 - 3 min leestijd

In de banksector zijn de sociale partners tot een sectorakkoord gekomen voor de periode 2021-2022. De werkgevers zijn alvast tevreden dat het nieuwe akkoord tegemoet is kunnen komen aan de verzuchtingen van de werknemers in deze woelige periode.

 

Drie pijlers

 

De nieuwe sectorovereenkomst bestaat uit drie pijlers die de komende twee jaar van toepassing zullen zijn op vlak van koopkracht, werkbaar werk en opleidingen.

Eerste pijler: Koopkracht

 

Op sectorniveau wordt een netto voordeel van 250 euro toegekend aan de bankmedewerkers. Dit kan de vorm aannemen van een coronapremie of iets anders. Op ondernemingsniveau kan dit voordeel aangevuld worden binnen het kader en de limieten van de intersectorale bepalingen betreffende de toekenning van de coronapremie (max. 500 euro). De sociale partners zijn ook overeengekomen om de twee laagste loon barema’s van de bedienden met 0,4% te verhogen.

Tweede pijler: Werkbaar werk

 

De onderhandelaars bereikten ook een akkoord over de landingsbanen. Bankmedewerkers hebben in de periode van 2021 tot en met 30 juni 2023 toegang tot 1/5 of halftijds tijdskrediet vanaf de leeftijd van 55 jaar.

Daarnaast zal er volgend jaar binnen een paritaire werkgroep een diepgaande reflectie gebeuren over telewerkbeleid, het recht op deconnectie en vakbondscommunicatie binnen de banksector.

Derde pijler: Vorming

 

Het paritair fonds zal dankzij een CAO “risicogroepen” en een akkoord over opleiding haar initiatieven kunnen verderzetten onder Fin Talent, de overkoepelende term voor de verschillende opleidingsprojecten voor medewerkers uit de financiële sector.

Erkentelijk

 

De drie pijlers zullen eerstdaags in een vergadering van het paritair comité nog geofficialiseerd worden in een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de komende twee jaar.

“De bankmedewerkers hebben ondanks deze moeilijke tijden enorme inspanningen gedaan en dat was zeker niet evident. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Daarom zijn we blij dat de tekst van de nieuwe CAO de goedkeuring kreeg van alle partners rond de tafel. Dit akkoord laat ons ondermeer toe om levenslang leren te blijven stimuleren en om nieuw talent warm te maken voor onze sector", reageert Karel Baert, CEO van Febelfin.