KB over kostentransparantie betaalrekening is goede zaak maar Febelfin is bezorgd om korte implementatietijd

5 maart 2019 - 2 min leestijd

Op 18 februari verscheen in het Staatsblad een Koninklijk Besluit over de uitvoering van de PAD-richtlijn (Payment Account Directive) in België.

 

Deze Europese betaalrichtlijn focust op drie zaken:

  • de overstap naar een andere bank vergemakkelijken
  • ervoor zorgen dat iedereen een basisbetaalrekening krijgt
  • de kosten van een betaalrekening transparanter maken

Op dat laatste vlak bestaat er in België al een reglementering sinds 1995, en dit in tegenstelling tot vele Europese landen.

De publicatie van het KB zorgt ervoor dat de uitvoering van het deel over de kosten van een betaalrekening conform de richtlijn mogelijk wordt. Het biedt de financiële sector - de door Febelfin gevraagde - duidelijkheid over de aanpassingen die nodig zijn om de richtlijn effectief uit te voeren. De finale tekst liet echter te lang op zich wachten.

 

Febelfin is bezorgd over de korte implementatietijd van het KB. Tegen 1 juli 2019 moet de sector het nieuwe model van het informatiedocument gebruiken en alle commerciële, contractuele en marketinginformatie daaraan aanpassen. Dit laat slechts enkele maanden om deze complexe migratie uit te voeren conform de gedetailleerde Europese vereisten. De banken vrezen dan ook dat dit onvoldoende tijd laat om de gevraagde aanpassingen door te voeren.

Dit is de vroegere tarievenlijst.

De Bijzondere Commissie “Verbruik” van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft - in overleg met consumentenvertegenwoordigers en Febelfin - in september 2018 gevraagd om de termijn uit te stellen tot 1 januari 2020. Op die manier is er een voldoende grote overgangsperiode én kan de huidige tarievenlijst behouden blijven voor gans 2019. Voor de consumenten is dit de meest transparante wijze en voor de banken is dit de minst complexe migratie.

Febelfin betreurt dat door de late redactie van het KB en het overschrijden van de termijn van inwerkingtreding van de richtlijn geen verder uitstel mogelijk bleek te zijn.