Nieuw voorzitterschap BEAMA vzw

15 juni 2020 - 5 min leestijd

Nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur BEAMA vzw

Aansluitend op haar Algemene Vergadering van 15 juni 2020 maakt BEAMA vzw (Belgian Asset Managers Association) haar nieuwe Voorzitter bekend. De keuze is bij algemene consensus uitgegaan naar Johan Lema, vertegenwoordiger voor KBC Asset Management. Hij volgt Marnix Arickx (BNP Paribas Asset Management Belgium) op, die deze rol uitstekend waargenomen heeft in de voorgaande drie jaren.

 

In een omgeving die een eerder beperkte groei kent, met lage inflatie en extreem lage rentestanden, is het aan de asset managers & private bankiers om spaaroplossingen aan te reiken die een lange termijn perspectief bieden ter behoud van koopkracht en levensstandaard. De aangewezen weg vooruit loopt voor de AM-sector via inzet op digitalisering en op een sterke vernieuwing in de benadering van de klant m.b.t. de aangeboden ‘service’-beleving.

Een belangrijke trend waar Marnix eveneens veel op gehamerd heeft in allerlei fora is erop te wijzen dat de AM-sector een vooruitgeschoven rol heeft bij het concreet uitwerken van ruimer aanbod aan gelabelde producten die ESG (Environment, Social and Governance) elementen integreren via het “Towards Sustainability” label. Heel wat aandacht van de klanten gaat vandaag naar hoe klimaatbezorgdheden op te nemen in hun beleggingen. Dit behoeft ook een duidelijke en transparante
communicatie van de asset managers en andere financiële partijen met hun klanten.

In de onderlinge dialoog met de toezichthouders is regelmatig aangekaart dat het “opslorpen” van de nieuwe bijkomende regelgeving die in de jongste jaren over de financiële sector is uitgerold, ertoe geleid heeft dat de AM-sector zeer onder druk is komen te staan. Het is duidelijk dat voor kleinere spelers het zeer moeilijk wordt, een schaalvergroting dient zich voor hen aan. Tegelijk ondervindt men ook dat bepaalde klantengroepen minder toegang vinden tot geïnformeerd advies. Het is van belang
dat de toezichthouders de impact van de nieuw uitgevaardigde regels zorgvuldig afwegen tegenover de concrete bereikte resultaten in de implementatie ervan.

In Europese context is voor de AM-sector ook veel aandacht geschonken aan de vooruitgang /knelpunten in de besprekingen rond Brexit, en het mogelijk afsluiten van een “nieuwe bevoorrechte handelsrelatie” tussen de EU en de UK. Wegens het grensoverschrijdend karakter van de Europees geharmoniseerde regelgeving in de AM-sector, is dit nog een bijkomende bezorgdheid voor de Belgische asset managers die als thuismarkt een zeer open economie hebben.

Asset management blikt vooruit, ten dienste van de spaarders en de financiering van de economie.
Marnix Aarickx, Voormalig voorzitter BEAMA

Ondervoorzitters

 

Bij de keuze van een nieuwe Voorzitter in hun midden, heeft de Raad van Bestuur van BEAMA vzw tevens twee Ondervoorzitters naar voor geschoven, zijnde:

 • Caroline Tubeuf, vertegenwoordiger voor Degroof Petercam Asset Management, en
 • Koen Van de Maele, vertegenwoordiger voor CANDRIAM Belgium

De termijnen van de leden van de Raad van Bestuur BEAMA vzw zijn in de vermelde Algemene Vergadering vernieuwd voor een volgende termijn (juni 2020-juni 2023).

Wie is BEAMA?

 

BEAMA is het acroniem van de vzw met benaming “Belgische Vereniging van Asset Managers”. De vereniging “BEAMA VZW” heeft tot doel om, zonder afbreuk te doen aan de autonomie van haar leden, het beroep van ‘Asset Management’ te vertegenwoordigen alsook de activiteit van ‘Asset Management’ in België te ontwikkelen, en zijn imago en dat van zijn leden te bevorderen.

BEAMA vzw is zowel een stichtend lid van Febelfin vzw (Belgische Federatie van de financiële sector), als van EFAMA (European Fund and Asset Management Association).

Vernieuwde samenstelling van de Raad van Bestuur BEAMA vzw

 

Voorzitter

 • Johan Lema, als vaste vertegenwoordiger van KBC Asset Management

Ondervoorzitters

 • Caroline Tubeuf, als vaste vertegenwoordiger van Degroof Petercam Asset Management
 • Koen Van de Maele, als vaste vertegenwoordiger van CANDRIAM Belgium

Bestuurders

 • Marnix Arickx, als vaste vertegenwoordiger van BNP Paribas Asset Management Belgium
 • Thibaut de Saint Moulin, als vaste vertegenwoordiger van RBC Investor Services Belgium
 • Katrin Eyckmans, als vaste vertegenwoordiger van Capfi Delen Asset Management
 • Katrien Pottie, als vaste vertegenwoordiger van Amundi Asset Management Belgium
 • Cedric September, als vaste vertegenwoordiger van BELFIUS Investment Partners
 • Chris Sterckx, toegevoegd bestuurder, als vaste vertegenwoordiger van KBC Asset Management (*)

Directeur-generaal

 • Josette Leenders, BEAMA vzw (*)

Josette Leenders, BEAMA vzw (*)