Nieuw Voorzitterschap BEAMA vzw ‑ Nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur BEAMA vzw

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

6 juni 2023 - 8 min leestijd

Nieuw voorzitterschap van BEAMA vzw

 

Aansluitend op haar Algemene Vergadering van 5 juni 2023 maakt BEAMA vzw (Belgian Asset Managers Association - Belgische Vereniging van Asset Managers) haar nieuwe Voorzitter bekend.

De keuze is bij algemene consensus uitgegaan naar Koen Van de Maele, vertegenwoordiger van Candriam - Belgian branch.

Hij volgt Johan Lema (KBC Asset Management) op wiens mandaat statutair niet kon worden verlengd. BEAMA is de uittredende Voorzitter zeer erkentelijk voor deze rol die hij uitstekend waargenomen heeft gedurende de voorgaande drie jaren.

 

Vernieuwde samenstelling van de Raad van Bestuur BEAMA vzw

 

De termijnen van de leden van de Raad van Bestuur BEAMA vzw zijn in de Algemene Vergadering van 5 juni 2023 vernieuwd voor een volgende termijn van 3 jaar, lopende vanaf 5 juni 2023 tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van BEAMA vzw van 2026.

Bij de keuze van de nieuwe Voorzitter Koen Van de Maele, heeft de Raad van Bestuur van BEAMA vzw, in hun midden, tevens een Ondervoorzitter naar voor geschoven:

Gregory Swolfs, vertegenwoordiger van Capfi Delen Asset Management.

Myriam Vanneste (*) is toegevoegd bestuurder, als vaste vertegenwoordiger van Candriam - Belgian branch.

Marc Van de Gucht (*) is de Directeur-generaal van BEAMA.

(*) De toegevoegd bestuurder en de Directeur-generaal nemen zonder stemrecht deel aan de Raad van Bestuur van BEAMA.

Wie is BEAMA?

BEAMA vzw is de spreekbuis van de asset management sector in België.

Onze missie is het beroep van asset management te vertegenwoordigen en de activiteit van asset management in België te ontwikkelen, alsook haar imago en dat van haar leden te bevorderen.

Onder asset management verstaan we onder meer de promotie, het portefeuillebeheer, de distributie en de administratie van beleggingsfondsen. Naast collectieve producten verwijst de term ook naar mandaten voor institutionele en privé cliënten en het beleggingsadvies.

BEAMA maakt deel uit van de overkoepelende verenigingen Febelfin (Belgische Federatie van de financiële sector), en van EFAMA (European Fund and Asset Management Association).

De nieuwe Voorzitter zal met veel enthousiasme de beleidslijn van zijn voorganger verderzetten met als doel het versterken van de competitiviteit van de fondsen- en asset management sector. De focus zal onder meer liggen op het vergemakkelijken van de toegang tot fondsen en vermogensbeheeroplossingen inclusief pensioenplanning, transparante  rapportering, fiscale neutraliteit, duurzaamheid, opvolgen van technologische ontwikkelingen, financiële educatie, inclusie en aandacht voor alternatieve en minder liquide activa.

Facts & Figures

 

De website van BEAMA biedt een algemeen overzicht van de asset management sector in België. Naast informatie voor het brede publiek over de markt van de collectieve beleggingsinstellingen (ICB’s) in België, worden er ook professionele berichten voor de leden opgenomen.

De meest recente sectorcijfers zijn opgenomen in het zopas gepubliceerde jaarlijkse verslag “Facts & Figures 2022”.

Kerncijfers

 

De sector neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid

 

De aandacht voor duurzaamheid is niet meer weg te denken in onze huidige samenleving. Terwijl enkele jaren geleden duurzame financiële producten nog als een “niche” bestempeld werden, worden deze producten vandaag als het nieuwe normaal aanzien.

De Belgische asset management sector bouwt zijn voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid verder uit en komt hiermee tegemoet aan de noden van de huidige en volgende generaties van beleggers. Nagenoeg drie kwart van het in België gecommercialiseerde vermogen van Belgische en buitenlandse openbare fondsen heeft ofwel duurzaamheidskenmerken of wordt duurzaam belegd. Duurzame beleggingen spelen zo een prominente rol in de inspanningen van de sector voor een duurzame planeet en samenleving.

Toegankelijke asset management producten voor het brede publiek

 

BEAMA is sterk voorstander van de combinatie van het aanvullende arbeidsgebonden pensioen van de tweede pijler met het individuele derde pijler pensioensparen en met het beleggen in de zogenaamde bijkomende vierde pijler.

De tweede pijler neemt de vorm aan van een pensioenfonds of van een groepsverzekering. Deze pijler wordt georganiseerd door de werkgever.

De derde pijler is het individuele aanvullende sparen via pensioenspaarverzekeringen, pensioenspaarfondsen of langetermijnsparen. De bancaire pensioenspaarfondsen van de derde pijler zijn een democratisch en vlot toegankelijk product. Pensioenspaarfondsen zijn onderhevig aan de prestaties van de financiële markten.

De vierde pijler houdt elke vorm van persoonlijk sparen of beleggen in waarbij beroep kan gedaan worden op fondsen om het vermogen verder op te bouwen. De ontwikkeling van multi-asset oplossingen kent veel succes en komt de diversificatie van beleggingen te goede. Professionele beheerders beheren de portefeuilles actief en in het beste belang van de cliënten. Zij spreiden de onderliggende activa over een brede waaier aan financiële instrumenten.

Dit complementaire systeem kan ervoor zorgen dat de toekomstige levensstandaard in stand gehouden wordt in het kader van de toenemende vergrijzing van de bevolking.

Hoe vroeger de stap van sparen naar beleggen genomen wordt, hoe groter het potentieel opgebouwde vermogen kan worden. Fondsen genieten immers van de kracht van kapitalisatie. Aldus geniet de belegger van “rente op rente”. Hoe vroeger men instapt in een fonds, hoe meer jaren men kan genieten van dit effect.

Systematisch beleggen via planmatige stortingen biedt bovendien het voordeel om de spaarinspanning periodiek te spreiden en vlakt het effect van de koersschommelingen van de onderliggende activa uit.

Daarnaast kent de Belgische fondsenmarkt de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling van multi-asset oplossingen die ingezet kunnen worden als bouwstenen van een beleggingsportefeuille, en dit in functie van elk mogelijk risicoprofiel. De sector zal haar opgebouwde ervaring en expertise verder optimaal inzetten en zo geschikte beleggingsoplossingen aanbieden aan beleggers die hun opgebouwde spaargeld zo goed mogelijk willen laten renderen.

Glasheldere wetgeving in het belang van de beleggers

 

De asset management sector is sterk gereguleerd en nieuwe wetgeving, vooral Europese, dient zich geregeld aan. BEAMA pleit voor een duidelijk, uniform en minder complex regelgevend kader. Dit komt de transparantie voor de huidige en volgende generaties van beleggers ten goede. Een duidelijke regelgeving staat ten dienste van de beleggers die recht hebben op adequate bescherming en ondersteunt hen bij het maken van weloverwogen beslissingen uit de brede waaier aan aangeboden beleggingsmogelijkheden. Spaarders en beleggers moeten kunnen investeren in de combinatie van producten die het beste aansluit bij hun behoeften en duurzaamheids- en risicoprofiel.

BEAMA speelt als sectorvereniging een leidende rol om, samen met de regelgevers en de toezichthoudende overheid, ervoor te zorgen dat bestaande regelgeving consistent toegepast kan worden en dat de implementatie van de toekomstige regelgeving optimaal en gecoördineerd gebeurt.

Daartoe gaat BEAMA in overleg met alle stakeholders om bij te sturen waar mogelijk en om de leden te ondersteunen.

Professionele biografie - Koen Van de Maele

Koen Van de Maele, CFA is Chief Investment Solutions Officer en lid van Candriam’s Executive Comité sinds oktober 2017 en lid van het Group Strategic Committee sinds mei 2023.

Hij vervoegde Candriam in 2001 als obligatiefondsbeheerder en kwantitatief analist. In 2009 werd hij benoemd tot Global Head of Fixed Income.

In 2012 werd Koen Van de Maele verantwoordelijk voor het Investment Engineering departement van Candriam dat instond voor het verbeteren van de beleggingsprocessen van Candriam en de ontwikkeling van op maat gemaakte beleggingsoplossingen voor institutionele klanten, waaronder verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en staatsfondsen.

In juni 2016 werd hij Deputy Chief Investment Officer voor Traditional Investments en bepaalde aldus mee de algemene beleggingsstrategie van Candriam en communiceerde daarover met klanten, prospects en in de media.

Koen Van de Maele is gastdocent bij de EHSAL Management School en Vlerick Business School in Brussel.

Koen Van de Maele is Burgerlijk Ingenieur en behaalde een Master in Industrieel Management aan de Katholieke Universiteit Leuven, België. Hij is CFA-charterhouder sinds 2005 en is lid van de raad van bestuur van verschillende beveks naar Belgisch en Luxemburgs recht. Sinds 2020 is Koen Van de Maele ook ondervoorzitter van BEAMA.