Febelfin en de BVB benoemen nieuwe CEO

30 maart 2020 - 5 min leestijd

Karel Baert volgt Karel Van Eetvelt op

Karel Baert wordt vanaf 15 april 2020 de nieuwe CEO van Febelfin en de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB). Zijn taak zal erin bestaan om als nieuwe CEO van Febelfin en de BVB de visie en de strategie van de federatie verder waar te maken en uit te dragen in deze bijzonder turbulente tijden.

De financiële sector staat vandaag voor enorme uitdagingen, niet in het minst als gevolg van de coronacrisis, en belangrijke veranderingsprocessen. De federatie moet aandacht hebben voor het wijzigende regulerende kader en streven naar een efficiënte werkomgeving voor de leden.

Karel Van Eetvelt, CEO Febelfin, maakte op 14 januari 2020 zijn intentie bekend om zijn mandaat als CEO op 31 maart neer te leggen en vanaf 1 april 2020 een nieuwe uitdaging aan te gaan als CEO van RSC Anderlecht.

Karel Baert, vandaag Partner bij Egon Zehnder, heeft beslist om een nieuwe stap te zetten in zijn loopbaan en de uitdaging binnen Febelfin en BVB aan te gaan.

Karel Baert (geboren op 29 februari 1960) is Master in de Rechten (KU Leuven 1983) en nam in 1984 deel aan het Foreign Lawyers Program in German Law van de Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) in Tübingen, Düsseldorf and München. In 1989 behaalde hij nog een Master in Financieel Management aan de KU Leuven (Vlekho).

In 1985 startte hij zijn loopbaan bij Braun, Claeys, Verbeke (nu Allen & Overy) als advocaat aan de Brusselse balie. Nadien werkte hij 10 jaar bij Deutsche Bank in België en Duitsland waar hij verschillende managementfuncties in corporate, retail en private banking uitoefende. Van 1992 tot 1995 was hij er regiodirecteur voor Zuid-Nedersaksen.  In 1995 stapte hij over naar bpost waar hij mee aan de wieg stond van de oprichting van bpost bank, waarvan hij lid van de Raad van Bestuur werd en in 1999 Gedelegeerd Bestuurder. Tussen 1996 en 2000 had hij, als Directeur Retail van bpost, de algemene leiding van het retail netwerk van bpost met 1380 kantoren (10.000 medewerkers).

Sinds 2000 werkt hij voor Egon Zehnder, een wereldwijd managementadvies en executive search bedrijf, waar hij sinds 2006 Partner is. Binnen Egon Zehnder is hij actief in de Financial Services en Publieke Sector waar hij advies verleent en projecten uitvoert voor nationale en internationale bedrijven, toezichthouders, overheden en multilaterale organisaties.  Karel deed er een grondige ervaring op in het adviseren van raden van bestuur en directiecomités op het gebied van governance, successieplanning voor CEO’s en managementfuncties, organisatievraagstukken en op het vlak van assessment en ontwikkeling.

Karel is gehuwd met Fabienne Dhooghe, huisarts. Samen hebben zij drie kinderen.

Johan Thijs, Voorzitter Raad van Bestuur Febelfin en de BVB licht de beslissing toe: “Namens Febelfin en de BVB wens ik Karel Van Eetvelt te bedanken voor zijn inspanningen en wens hem veel succes als CEO van RSC Anderlecht. Samen met de Raden van Bestuur ben ik verheugd om Karel Baert te mogen verwelkomen. Febelfin heeft de voorbije 2,5 jaar een belangrijke transformatie ondergaan. De sector is zich meer gaan toeleggen op de toegevoegde waarde die hij creëert voor de samenleving. Nu ons land, net als vele andere landen, zwaar getroffen wordt door de gevolgen van de corona pandemie, nemen de financiële instellingen meer dan ooit hun maatschappelijke rol op en willen ze hun klanten (particulieren, zelfstandigen, KMO’s en grote bedrijven) die het extra moeilijk hebben, maximaal bijstaan. Ook voor de toekomst gaat Febelfin voort op die ingeslagen weg.

De sector staat daarnaast ook voor andere grote uitdagingen: een gepast antwoord bieden op de snel wijzigende consumentenbehoeften, tegelijkertijd een goed evenwicht vinden tussen een sterk en duidelijk regulerend kader met voldoende ruimte voor de leden om zich te ontwikkelen naar eigentijdse, meer digitale dienstverleners. En dit binnen een onstabiel politiek en economisch kader waar zowel op Belgisch, Europees als op wereldvlak ons nog heel wat veranderingen en uitdagingen te wachten staan. Als federatie dienen we voor al die aspecten aandacht te hebben en te streven naar een meer werkbare, efficiënte omgeving voor onze leden. Karel Baert beschikt over een jarenlange ervaring in de financiële  sector en meer specifiek in retail, corporate en private banking. Hij heeft bovendien met nationale en internationale bedrijven en organisaties in de financiële sector, in het bedrijfsleven en in politieke kringen samengewerkt. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat Karel als ervaren bruggenbouwer de visie en de strategie van de federatie verder zal waarmaken en uitdragen.”

Karel Baert, nieuw Gedelegeerd Bestuurder van Febelfin en de BVB, reageert als volgt: “In het kader van de huidige corona crisis is het voor de financiële sector essentieel haar maatschappelijke rol te vervullen door een adequaat antwoord te bieden op de uitzonderlijke uitdagingen die zich stellen. Tevens staat de financiële sector voor een fundamenteel transformatieproces, o.a. door de verregaande digitale transformatie. Anderzijds staat ze ook voor de uitdaging opnieuw waardering te krijgen voor de toegevoegde waarde die ze creëert voor de economie en de samenleving. Ik vind het een hele eer de kans te krijgen die uitdaging aan te gaan en mijn ervaring daarvoor in te zetten. Ik heb de ambitie om van Febelfin een dynamische, eigentijdse en slagvaardige organisatie te maken die een duurzame toekomst creëert voor haar leden. Uiteraard in open en constructieve dialoog met alle stakeholders van de financiële sector, de overheden, toezichthouders, sociale partners, consumenten en bedrijven. Ik wens mijn collega’s bij Egon Zehnder uitdrukkelijk te bedanken voor de unieke samenwerking en vriendschap die ik er al die jaren ondervonden heb. Ik kijk nu uit naar de samenwerking met Johan Thijs, de Raden van Bestuur en uiteraard de talentrijke ploeg medewerkers van Febelfin.”