Nieuw nummer van Card Stop: 078 170 170

10 januari 2022 - 6 min leestijd

Card Stop verandert van nummer. Het nieuwe nummer 078 170 170 treedt vandaag in werking. Het oude nummer 070 344 344 zal evenwel de komende jaren nog steeds in gebruik blijven om een vlotte transitie naar het nieuwe nummer te garanderen.

  • Vandaag treedt het nieuwe nummer 078 170 170 in werking. Het is een regulier nummer, zonder bijkomende kost.
  • Het oude nummer 070 344 344 zal de komende jaren nog in gebruik blijven om een vlotte transitie naar het nieuwe nummer te garanderen.
  • Het nieuwe nummer zal eveneens 24/7 bereikbaar zijn, in het Nederlands, Frans en Engels, en laat toe om verschillende betaalinstrumenten uitgegeven door Belgische betaal-, krediet- en financiële instellingen te blokkeren.
  • Het nieuwe nummer van Card Stop zal verspreid worden als een ‘boodschap van algemeen nut’, met de expliciete steun van de FOD Economie.
  • Zowel vice-premier en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, als vice-premier en minister van Telecommunicatie Petra De Sutter, steunen de campagne en onderstrepen het belang van de diensten van Card Stop.

Geen bijkomende kost

 

De diensten van Card Stop laten de consument toe om in geval van diefstal, verlies of fraude zijn of haar betaalkaarten telefonisch te laten blokkeren. Het bestaande nummer 070 344 344 is betalend en kost 30 cent per minuut. Het nieuw nummer 078 170 170 is een regulier nummer, zonder bijkomende kost.

De keuze om het alom bekende nummer van Card Stop te veranderen is ingegeven door de wijzigingen in de nieuwe telecomwetgeving. Ook van de extra kosten die voor het bellen naar Card Stop werden aangerekend, wilde de banksector graag af en dit was niet mogelijk met het 070-nummer. Met een 078-nummer kan dit wel.

Een volledig nieuw nummer is een grote stap en dus is er een overgangsperiode voorzien. Het oude nummer 070 344 344 zal de komende jaren nog in gebruik blijven om de transitie naar het nieuwe nummer vlot te laten verlopen.

Het nieuwe nummer zal eveneens 24/7 bereikbaar zijn, in het Nederlands, Frans en Engels, en laat toe om verschillende betaalinstrumenten (debet- en kredietkaarten, lunchpasses, tankkaarten, etc.) uitgegeven door Belgische betaal-, krediet- en financiële instellingen te blokkeren. Ook aan de bereikbaarheid van het nummer verandert er niets: het nummer blijft gemakkelijk te bereiken vanuit het buitenland (+32 78 170 170).

Brede campagne

 

Het nieuwe nummer van Card Stop zal aan het grote publiek worden bekend gemaakt via onder andere een ‘boodschap van algemeen nut’, met de expliciete steun van de FOD Economie. Dat zal gebeuren op tal van kanalen, zowel in het Nederlands als in het Frans. Verschillende radiozenders zullen spots met de aankondiging van het nieuwe nummer uitzenden, samen met de baseline ‘Ander nummer. Zelfde reflex’. Daarnaast zullen vooral sociale media de campagne dragen, alsook de eigen kanalen van Febelfin, de FOD Economie en de banken (ATM’s, website, enz.).

Zowel vice-premier en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, als vice-premier en minister van Telecommunicatie Petra De Sutter, onderstrepen het belang van de diensten van Card Stop en de wijde verspreiding van het nieuwe nummer.

"Zo goed als iedereen kent Card Stop, waarmee je je bankkaart kan blokkeren bij diefstal of verlies.  Het nummer wordt vandaag gewijzigd om een einde te maken aan de extra kosten die de consument worden aangerekend. Deze consumentvriendelijke verandering draagt bij aan meer toegankelijke bankdiensten. Om het nieuwe nummer bij het brede publiek bekend te maken, ondersteunt de FOD Economie de bekendmakingscampagne."

- vice-premier en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne

“Klanten die hun bankkaart willen laten blokkeren, bellen vanaf nu naar 078 170 170. Er is niet alleen een nieuw nummer. Vanaf nu zijn er geen extra kosten meer aan de dienst van Card Stop. Card Stop is er om klanten te beschermen tegen criminelen, daar moet je vanaf nu niet meer voor betalen. Onze nieuwe telecomwet hakt die knoop na jaren eindelijk door.”

 - vice-premier en minister van Telecommunicatie Petra De Sutter

“Omdat het een essentiële factor is in de strijd tegen fraude en diefstal, is het belangrijk dat het nieuwe nummer van Card Stop zoveel mogelijk mensen bereikt. Daarom lanceren we als sector deze brede campagne en zijn we blij dat we kunnen rekenen op de steun van de ministers Dermagne en De Sutter.”

- CEO van Febelfin, Karel Baert

Wanneer bel ik naar Card Stop?

 

Je neemt telefonisch contact op met de diensten van Card Stop bij diefstal of verlies van je debet- of kredietkaart. Card Stop blokkeert je betaalkaarten.

Ook wanneer je je kaart nog in bezit hebt en je bepaalde verrichtingen op je rekeninguittreksels niet herkent of als je je persoonlijke pin- of responsecode hebt doorgegeven aan een oplichter, bel je naar Card Stop en naar je bank. Sinds vorige maand heeft de website van Card Stop een nieuwe pagina, waar alle contactinformatie per bank terug te vinden is.

De banksector overlegt of een verdere uitbreiding van de diensten van Card Stop mogelijk is, namelijk het blokkeren van de digitale bankkanalen tot je rekeningen (bijvoorbeeld je bank-app). Dit is echter een complexe oefening, die de nodige analyse vergt.  

824.127 oproepen in 2021

 

Het 070-nummer van Card Stop werd in 1993 door de Belgische banken gelanceerd, als centraal contactpunt voor de blokkering van de verschillende betalingsproducten van banken. Zo’n centraal contactpunt is tot op vandaag nog steeds uniek in Europa. Kaarthouders hoefden slechts één nummer te bellen om al hun betaalkaarten van één of meerdere financiële instellingen te laten blokkeren.

Dat de diensten van Card Stop intussen goed ingeburgerd zijn, blijkt uit de cijfers: in 2021 ontving Card Stop 824.127oproepen. De meeste oproepen werden geregistreerd tijdens de maanden juli en september en gebeuren voornamelijk wanneer klanten hun kaart verliezen (67%), maar ook wanneer ze zijn opgelicht via het internet (25%) of in geval van diefstal (8%) door pickpockets of carjackers.