Nieuw incidenten-waarschuwingssysteem in de strijd tegen phishing

20 juli 2023 - 3 min leestijd

Phishing heeft zich ontwikkeld tot een maatschappelijk probleem, met schadelijke gevolgen voor heel veel burgers en bedrijven. Om dit aan te pakken werken de regering en Febelfin samen om de strijd tegen online fraude aanzienlijk te versterken. Daarom hebben minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, minister van Financiën Vincent Van Peteghem en Febelfin aan een wetsontwerp gewerkt voor de oprichting van een incidentenwaarschuwingssysteem. Dit wetsontwerp is vandaag goedgekeurd door de ministerraad.

 

In 2022 werd er in totaal 39,8 miljoen euro buit gemaakt naar aanleiding van phishing, een stijging in vergelijking met vorig jaar (2021: 25 miljoen euro). Dit is vooral te wijten aan de enorme stijging van het aantal uitgestuurde phishingberichten.

Voor de banksector is het van essentieel belang om de veiligheid van online transacties te waarborgen en frauduleuze praktijken te voorkomen. Dankzij partnerschappen, innovatieve projecten, intensieve monitoring, educatieve programma's en sensibiliseringsacties, levert de banksector heel veel inspanningen om fraudepogingen zoveel mogelijk te voorkomen en om de kennis over cyberveiligheid en verschillende vormen van online fraude te vergroten. Dit om de bevolking beter te beschermen tegen de gevaren van cybercriminaliteit. 

De oprichting van een incidentenwaarschuwingssysteem is een ​​extra stap in de strijd tegen online fraude.  

Het incidentenwaarschuwingssysteem zal de banken toelaten om samen te werken in de strijd tegen fraude dat zowel de consumenten als de integriteit van de financiële sector treft.
Karel Baert, CEO Febelfin

Het incidentenwaarschuwingssysteem

 

Dit systeem is een platform waarop banken elkaar kunnen waarschuwen voor verdachte transacties. Het doel is om banken in staat te stellen onmiddellijk nieuwe frauduleuze transacties te blokkeren en zo hun klanten beter te beschermen. Met dit initiatief kunnen banken onderling informatie uitwisselen over mogelijke fraude-incidenten.

Deze maatregel is nodig omdat online fraudeurs zich niet tot de klanten van één bank beperken. Indien er een melding op het platform verschijnt, kunnen banken meteen de nodige interne maatregelen nemen en nieuwe incidenten voorkomen. Het is dus cruciaal dat banken elkaar kunnen waarschuwen en gegevens kunnen delen.

Het uitwisselen van informatie was voorheen niet altijd mogelijk vanwege de privacywetgeving. Dit wetsontwerp biedt nu een wettelijk kader en is zorgvuldig opgesteld om volledig te voldoen aan de privacywetgeving. Het omvat een nauwkeurige definitie van de modaliteiten met betrekking tot de gegevens die opgeslagen mogen worden, wat als een incident wordt beschouwd, hoelang gegevens bewaard mogen blijven, enz.