Meer slachtoffers van bankphishingfraude in 2019

5 maart 2020 - 4 min leestijd

Banken vragen nooit codes via een link

  • In 2019 werden 27,5% meer gevallen van bankphishing gerapporteerd dan in 2018.
  • Het fraudeverlies in euro daalde met 6,9%.
  • In 2019 werd in totaal 7.504.979 euro ontvreemd via phishing.
  • Banken roepen consumenten op om nog waakzamer te zijn.
Banken vragen je codes voor internetbankieren nooit via een link
Febelfin

Veel meer fraude, iets minder buit

 

In 2019 werden 12.432 consumenten het slachtoffer van fraude met phishing, een stijging van 27,5% in vergelijking met 2018. Als we alle fraudegevallen samentellen, komen we op een totaal nettoverlies van 7.504.979 euro. Een rekensom leert dat cybercriminelen in 2019 gemiddeld 604 euro per slachtoffer buit maakten. In veruit de meeste gevallen gaat het om kleine bedragen maar soms worden ook grote sommen buit gemaakt.

In vergelijking met 2018 daalt niet alleen het totaalbedrag aan fraude, maar ook de gemiddelde buit per slachtoffer, die in 2018 nog 827 euro bedroeg. Dat heeft wellicht te maken met verbeterde fraudedetectiesystemen bij de banken en mogelijk een hogere alertheid bij consumenten als het over grotere bedragen gaat, maar de strijd is zeker nog niet gestreden.

Het aantal fraudegevallen en de ontvreemde bedragen blijven onaanvaardbaar hoog, terwijl het in principe mogelijk is om phishing te vermijden.

 

Verhoogde waakzaamheid

 

Cybercriminelen zijn inventief als het aankomt op het aanboren van nieuwe kanalen. Ze sturen mails, sms’sen, WhatsAppberichten... uit naam van banken, maar ze geven zich ook uit voor andere bedrijven zoals bijvoorbeeld telecom- of energieleveranciers.

Ze benaderen consumenten ook via sociale media en tweedehandswebsites. Al deze pogingen om consumenten geheime gegevens over internetbankieren te ontlokken vallen onder de noemer phishing.

De banken roepen de consumenten op tot verhoogde waakzaamheid. Er is een eenvoudige manier om fraude via internetbankieren te voorkomen: het besef dat banken of andere bedrijven nooit je codes voor internetbankieren vragen via een link. Niet via mail, niet via Messenger, sms, WhatApp of eender welk kanaal.

Drie manieren om phishing te voorkomen

Phishing kan voorkomen worden. Je bent fraudeurs altijd te snel af als je consequent onderstaande regels respecteert.

  • Geef nooit je pincode of andere bankcodes door via telefoon, mail, sms of sociale media.
  • Negeer berichten die je via een link naar een (valse) betaalsite of een (nagemaakte) app of site van je bank brengen.
  • Voer alleen overschrijvingen uit in de vertrouwde app van de bank op je smartphone of via de beveiligde website van je bank.