Evolutie hypothecair krediet juli 2019

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

28 september 2019 - 3 min leestijd

Het aantal kredietaanvragen steeg in juli 2019 met bijna 20% ten opzichte van juli 2018. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag eveneens 21% hoger.  In juli 2019 steeg het aantal verstrekte kredieten met 14,5%. In bedrag is eveneens ongeveer 14,5% meer krediet verleend dan in juli 2018.

 

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. 

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Kredietaanvragen

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In juli 2019 steeg het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met bijna 20% in vergelijking met juli 2018. In bedrag was er eveneens een stijging met 21% ten opzichte van vorig jaar.

De stijging van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken : de kredieten voor de aankoop van een woning (+13,5%), voor de bouw van een woning (+20%), voor de verbouwing van een woning (+30%), voor de aankoop met renovatie (+29,3%) en voor andere onroerende doeleinden (+20,3%). Ook het aantal aanvragen van externe herfinancieringen (+33%) kende een stijging.

Verstrekte hypothecaire kredieten

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In juli 2019 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten 14,5% hoger dan in juli 2018. Het overeenstemmende kredietbedrag steeg eveneens met ongeveer 14,5%.

De stijging van het aantal verstrekte kredieten doet zich eveneens voor op alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (+11%), voor de bouw van een woning (+7%), voor de verbouwing van een woning (+18%), voor de aankoop met verbouwing (+17%) en voor externe herfinancieringen (+23%).