Evolutie hypothecair krediet in oktober 2021

2 december 2021 - 3 min leestijd

Het aantal kredietaanvragen daalde in oktober 2021 met ongeveer 14% ten opzichte van oktober 2020. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag bijna 11% lager. 

 

In oktober 2021 daalde ook het aantal verstrekte kredieten met ongeveer 13%. In bedrag werd iets meer dan 6% minder krediet verleend dan in oktober 2020.

 

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Kredietaanvragen

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In oktober 2021 daalde het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met bijna 14% in vergelijking met oktober 2020. In bedrag was er een daling met bijna 11% ten opzichte van vorig jaar.

De daling van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op bijna alle vlakken: de kredieten voor de aankoop van een woning (-11%), voor de verbouwing van een woning (-17%) en de aankoop met renovatie (-31,5%). Ook het aantal aanvragen van externe herfinancieringen (-28,5%) kende een daling. Enkel het aantal kredietaanvragen voor de bouw van een woning is gestegen (+8%).

Verstrekte hypothecaire kredieten

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In oktober 2021 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten ongeveer 13% lager dan in oktober 2020. Ook het overeenstemmende kredietbedrag daalde met iets meer dan 6%.

De daling van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op bijna alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (-12%), voor de verbouwing van een woning (-13%) en voor de aankoop met verbouwing (-31%).  Ook de externe herfinancieringen (-20%) kenden een daling. Enkel het aantal kredieten voor de bouw van een woning is nog licht gestegen (+3%).