Evolutie hypothecair krediet in oktober 2020

26 november 2020 - 4 min leestijd

Het aantal kredietaanvragen daalde in oktober 2020 met bijna 26% ten opzichte van oktober 2019. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag eveneens bijna 17% lager. 

 

In oktober 2020 daalde het aantal verstrekte kredieten met ongeveer 5%. In bedrag werd evenwel iets meer dan 6% meer krediet verleend dan in oktober 2019.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Kredietaanvragen

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In oktober 2020 daalde het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met bijna 26% in vergelijking met oktober 2019. In bedrag was er eveneens een daling met bijna 17% ten opzichte van vorig jaar. Het begin van de tweede lockdown is hier wellicht niet vreemd aan.

De daling van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op bijna alle vlakken : de kredieten voor de aankoop van een woning (-27%), voor de bouw van een woning (-47%) en voor de verbouwing van een woning (-28%). Ook het aantal aanvragen van externe herfinancieringen (-12%) kende een daling. Enkel het aantal kredieten voor de aankoop met renovatie (+18%) kende nog een stijging.

Verstrekte hypothecaire kredieten

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In oktober 2020 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten ongeveer 5% lager dan in oktober 2019. Maar het overeenstemmende kredietbedrag steeg wel met iets meer dan 6%.

Bij de vaststelling van de daling van het aantal verstrekte kredieten ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar mag ook niet vergeten worden dat de kredietverlening vanaf oktober 2019 tot eind 2019 uitzonderlijk sterk was toegenomen ingevolge de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen.

De daling van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op bijna alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (-5%), voor de bouw van een woning (-11%) en voor de verbouwing van een woning (-14%). Enkel het aantal kredieten voor een aankoop met verbouwing (+28%) en de externe herfinancieringen (+7%) kenden nog een stijging.