Evolutie hypothecair krediet in oktober 2019

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

26 november 2019 - 4 min leestijd

Het aantal kredietaanvragen steeg in oktober 2019 met bijna 56% ten opzichte van oktober 2018. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag eveneens bijna 58% hoger.  De aangekondigde afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen is hiervan ongetwijfeld de oorzaak.

 

In oktober 2019 steeg het aantal verstrekte kredieten met bijna 18,5%. In bedrag is eveneens iets meer dan 14,5% meer krediet verleend dan in oktober 2018.

Pour pouvoir suivre plus rapidement l’évolution du crédit hypothécaire, l’Union Professionnelle du crédit (UPC) établit depuis début 2009 un baromètre du crédit hypothécaire. Ce baromètre fournit chaque mois l’évolution, en nombre et en volume, des crédits hypothécaires nouvellement demandés et octroyés au cours du mois précédent, par rapport au mois correspondant de l’année précédente. Les pourcentages indiqués ci-dessus représentent la quasi-totalité du marché UPC des crédits hypothécaires. Les chiffres absolus sous-jacents sont publiés sur une base trimestrielle par le biais d’un communiqué de presse de Febelfin.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)

Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Kredietaanvragen

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In oktober 2019 steeg het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met bijna 56% in vergelijking met oktober 2018. In bedrag was er eveneens een stijging met bijna 58% ten opzichte van vorig jaar.

De stijging van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken : de kredieten voor de aankoop van een woning (+44%), voor de bouw van een woning (+102%), voor de verbouwing van een woning (+77%), voor de aankoop met renovatie (+24%) en voor andere onroerende doeleinden (+20%). Ook het aantal aanvragen van externe herfinancieringen (+74%) kende een stijging.

Verstrekte hypothecaire kredieten

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In oktober 2019 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten bijna 18,5% hoger dan in oktober 2018. Het overeenstemmende kredietbedrag steeg eveneens met iets meer dan 14,5%.

De stijging van het aantal verstrekte kredieten doet zich eveneens voor op alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (+8%), voor de bouw van een woning (+15%), voor de verbouwing van een woning (+38%), voor de aankoop met verbouwing (+20%) en voor externe herfinancieringen (+51%).