Evolutie hypothecair krediet in juli 2021

1 september 2021 - 4 min leestijd

Het aantal kredietaanvragen daalde in juli 2021 met ongeveer 22% ten opzichte van juli 2020. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag bijna 17% lager. 

 

In juli 2021 steeg het aantal verstrekte kredieten evenwel met ongeveer 22,5%. In bedrag werd meer dan 37% meer krediet verleend dan in juli 2020.

Deze groeicijfers vinden hun verklaring in het feit dat de cijfers van de verstrekte kredieten in juli 2020 nog laag waren ingevolge de covid-19-pandemie en de ermee gepaard gaande lockdown van het voorjaar. Ten opzichte van juli 2019 was er een status quo van het aantal verstrekte kredieten met -0,5% (maar wel +16% in overeenstemmend bedrag).

De aanvragen kenden in juli 2020 een sterke stijging omdat na de lockdown bezoeken aan vastgoed opnieuw mogelijk werden en tot een verhoogd aantal kredietaanvragen leidden.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Kredietaanvragen

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In juli 2021 daalde het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met meer dan 22% in vergelijking met juli 2020. In bedrag was er een daling met ongeveer 17% ten opzichte van vorig jaar.

De daling van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken: de kredieten voor de aankoop van een woning (-22,5%), voor de bouw van een woning (-9%) en voor de verbouwing van een woning (-19%). Ook het aantal aanvragen voor kredieten voor de aankoop met renovatie (-13,5%) evenals het aantal aanvragen van externe herfinancieringen (-38%) kenden een daling. 

Verstrekte hypothecaire kredieten

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor. 

In juli 2021 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten ongeveer 22,5% hoger dan in juli 2020. Ook het overeenstemmende kredietbedrag steeg met iets meer dan 37%.

De stijging van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (+34,5%), voor de bouw van een woning (+34%), voor de verbouwing van een woning (+7%) en voor de aankoop met verbouwing (+36,5%).  Ook de externe herfinancieringen (+13%) kenden een stijging.