Evolutie hypothecair krediet in januari 2021

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

4 min leestijd

Het aantal kredietaanvragen steeg in januari 2021 met ongeveer 32% ten opzichte van januari 2020. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag zelfs iets meer dan 44% hoger. 

 

In januari 2021 steeg het aantal verstrekte kredieten met ongeveer 15%. In bedrag werd iets meer dan 29% meer krediet verleend dan in januari 2020.

Daarbij mag evenwel niet uit het oog worden verloren dat de cijfers van januari 2020 erg laag waren door de afschaffing van de Vlaamse woonbonus op 1 januari 2020 en het feit dat vele consumenten daarom hun kredieten nog voor het einde van 2019 hadden gefinaliseerd.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. 

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Kredietaanvragen

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In januari 2021 steeg het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met ongeveer 32% in vergelijking met januari 2020. In bedrag was er zelfs een stijging met meer dan 44% ten opzichte van vorig jaar.

De stijging van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken : de kredieten voor de aankoop van een woning (+22%), voor de bouw van een woning (+42%) en voor de verbouwing van een woning (+41%). Ook het aantal aanvragen voor kredieten voor de aankoop met renovatie (+40%) evenals het aantal aanvragen van externe herfinancieringen (+43%) kenden een stijging.

Verstrekte hypothecaire kredieten

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In januari 2021 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten ongeveer 15% hoger dan in januari 2020. Ook het overeenstemmende kredietbedrag steeg met iets meer dan 29%.

De stijging van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op bijna alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (+20,5%), voor de bouw van een woning (+6,5%) en voor de aankoop met verbouwing (+31,5%). Ook de externe herfinancieringen (+29%) kenden een stijging. Enkel het aantal kredieten voor de verbouwing van een woning (-4%) kende een daling.