Evolutie hypothecair krediet in augustus 2020

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

3 min leestijd

Het aantal kredietaanvragen steeg in augustus 2020 met iets meer dan 11% ten opzichte van augustus 2019. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag eveneens 25% hoger. 

In augustus 2020 daalde het aantal verstrekte kredieten met 19%. In bedrag is iets minder dan 16% minder krediet verleend dan in augustus 2019.

 

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Kredietaanvragen

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In augustus 2020 steeg het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met iets meer dan 11% in vergelijking met augustus 2019. In bedrag was er eveneens een stijging met 25% ten opzichte van vorig jaar.

De stijging van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken : de kredieten voor de aankoop van een woning (+9,5%), voor de bouw van een woning (+6,5%), voor de verbouwing van een woning (+4,3%) en voor de aankoop met renovatie (+18%). Ook het aantal aanvragen van externe herfinancieringen (+24,5%) kende een stijging.

Verstrekte hypothecaire kredieten

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In augustus 2020 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten iets meer dan 19% lager dan in augustus 2019. Het overeenstemmende kredietbedrag daalde eveneens met iets minder dan 16%.

De daling van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op bijna alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (-27%), voor de bouw van een woning (-29,5%), voor de aankoop met verbouwing (-24,6%) en voor de verbouwing van een woning (-10,5%). Enkel de externe herfinancieringen (+7%) kenden een stijging.