Energiecrisis: eerste cijfers betalingsuitstel woonkredieten

14 oktober 2022 - 5 min leestijd

Naar aanleiding van de energiecrisis heeft de Belgische financiële sector het engagement opgenomen om particulieren die het financieel moeilijk hebben zo goed mogelijk bij te staan door een betalingsuitstel voor kapitaal aan te bieden voor woonkredieten. Een uniek engagement in West-Europa. Enkele dagen na de invoering van deze steunmaatregelen geeft Febelfin een analyse van de eerste cijfers.

Al 2.000 betalingsuitstellen aan gezinnen toegekend

  • Op datum van 9 oktober  waren er voor 1.533 woonkredieten een betalingsuitstel toegekend binnen het Febelfin kader, en 
  • Voor 453 kredieten werd een betalingsuitstel toegekend buiten het Febelfin kader (door oplossingen op maat aan te reiken). 

Dit betekent dat in totaal bijna 2.000 betalingsuitstellen werden toegekend de voorbije dagen. 

De cijfers tonen aan dat de banken hun engagement vervullen gezien er zowel betalingsuitstellen binnen als buiten het Febelfin kader worden toegekend. Ongeveer een kwart van alle betalingsuitstellen wordt verleend buiten het Febelfin kader, en dus op individuele basis. Dit toont aan dat de banken klaar staan om gezinnen bij te staan met een oplossing op maat.

Op basis van deze eerste cijfers kunnen we momenteel voorzichtig concluderen dat de behoefte aan betalingsuitstel van woonkrediet bij de gezinnen beperkt is.

Maar uiteraard blijft de financiële sector de cijfers nauw opvolgen, aangezien dit snel kan veranderen in de huidige economische context. Er kan bijvoorbeeld verwacht worden dat nog veel vaste energiecontracten worden beëindigd en aldus omgezet in variabele contracten, en dat periodieke voorschotten zullen worden verhoogd, enz... De vraag tot betalingsuitstel zou dus in de komende weken kunnen evolueren. De regeling is immers nog maar enkele dagen in werking en het betalingstuitstel kan nog worden aangevraagd tot eind maart 2023.  

De cijfers tonen aan dat de banken hun engagement vervullen gezien er zowel betalingsuitstellen binnen als buiten het Febelfin kader worden toegekend. Ongeveer een kwart van alle betalingsuitstellen wordt verleend buiten het Febelfin kader, en dus op individuele basis. Dit toont aan dat de banken klaar staan om gezinnen bij te staan met een oplossing op maat.

Op basis van deze eerste cijfers kunnen we momenteel voorzichtig concluderen dat de behoefte aan betalingsuitstel van woonkrediet bij de gezinnen beperkt is.

Maar uiteraard blijft de financiële sector de cijfers nauw opvolgen, aangezien dit snel kan veranderen in de huidige economische context. Er kan bijvoorbeeld verwacht worden dat nog veel vaste energiecontracten worden beëindigd en aldus omgezet in variabele contracten, en dat periodieke voorschotten zullen worden verhoogd, enz... De vraag tot betalingsuitstel zou dus in de komende weken kunnen evolueren. De regeling is immers nog maar enkele dagen in werking en het betalingstuitstel kan nog worden aangevraagd tot eind maart 2023.  

 

Ademruimte van meer dan 400 euro

 

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat het gemiddeld bedrag van betaalpauze van de getroffen gezinnen ongeveer 430 euro per maand bedraagt. Dit wil zeggen dat gezinnen die een betalingsuitstel hebben gevraagd nu over een extra maandelijkse financiële ‘buffer’ van 430 euro per maand gedurende 12 maanden beschikken waarmee ze bijvoorbeeld hun verhoogde energiefacturen kunnen betalen. Dit bedrag geeft hen de nodige ademruimte, wat meer dan welkom is in deze moeilijke tijden.

 

FAQ uitstel hypothecair krediet voor particulieren 

 

Bent u een particulier en hebt u een hypothecair krediet? Indien u nog vragen hebt over het uitstel van hypothecair krediet, raadpleeg onze FAQ.

Leaflets voor particulieren en ondernemingen

 

Febelfin heeft ook twee leaflets gepubliceerd om particulieren en ondernemingen wegwijs te maken in de verschillende oplossingen die de bank kan aanbieden.