Energiecrisis: Banken staan klaar om particulieren en bedrijven te ondersteunen

8 september 2022 - 8 min leestijd

De energie- en grondstoffenprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen, met grote gevolgen voor de economische situatie in ons land. De hoge energieprijzen leggen ook een bijzondere druk op de financiële situatie van veel gezinnen en ondernemingen. In dit onzekere klimaat wil de financiële sector haar verantwoordelijkheid opnemen en klaar staan om de klanten die het moeilijk hebben maximaal bij te staan.

 

De financiële sector neemt het engagement op om particulieren zo goed mogelijk bij te staan en hen doorheen de energiecrisis te loodsen, door een algemeen betalingsuitstel mogelijk te maken voor woonkredieten. Ook voor de bedrijven staan banken klaar om te helpen, en met hen individueel naar de beste oplossing op maat te zoeken.  

Alexander De Croo, Eerste Minister: "Veel Belgen vragen zich vandaag af hoe ze hun steeds hogere energiefactuur bovenop hun vaste uitgaven kunnen blijven betalen. Het door de banken voorgestelde uitstel van de hypotheekaflossing moet de nodige zuurstof bieden aan degenen die het nodig hebben om de winter door te komen. De huidige energieprijzencrisis vraagt inspanningen van iedereen. In die context is het echt belangrijk om, zoals tijdens de covid-periode, op onze banken te kunnen rekenen."  

Johan Thijs, Voorzitter Febelfin: “De Belgische banken willen hun klanten die in deze moeilijke en onzekere periode in financiële moeilijkheden dreigen te komen maximaal ondersteunen. Door snel te schakelen, slaagden we er als sector in op bijzonder korte termijn een maatregelenpakket uit te werken en al op 1 oktober te laten ingaan. Dat moet onze klanten in staat stellen om hun gezins- of ondernemingsbudget gedurende een jaar te verlichten, in afwachting van een normalisatie van de energieprijzen en een oplossing van de geopolitieke conflicten. Tegelijkertijd doen we een oproep aan alle economische actoren in de samenleving om na te gaan waar zij, ieder op hun domein, een vorm van steun kunnen bieden aan de gezinnen en bedrijven in moeilijkheden en op die manier samen werken aan een duurzame toekomst.”

Karel Baert, CEO Febelfin: "Met de winter voor de deur, en de torenhoge energieprijzen, staan veel gezinnen en bedrijven voor een onzekere financiële toekomst. We zullen als financiële sector solidair onze maatschappelijke rol opnemen, net zoals tijdens de covid-crisis. We willen dan ook zij die het extra moeilijk hebben, maximaal bijstaan en op die manier mee een antwoord bieden op de gevolgen van deze energiecrisis. Uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke inspanningen. De maatregelen ter ondersteuning die we vandaag toelichten, zullen zij die het hardst nodig hebben ten goede komen. Alle bankmedewerkers zullen zich ten volle inzetten om iedereen zo goed als mogelijk bij te staan."

Betalingsuitstel voor particulieren

 

De financiële sector wil de klanten die het hardst getroffen worden door de energiecrisis zo goed als mogelijk bijstaan om hen door deze turbulente periode heen te loodsen.

Particulieren die financieel worden getroffen door de energiecrisis en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, kunnen betalingsuitstel van hun woonkrediet vragen. Wanneer je een aanvraag indient en je aan de toekenningsvoorwaarden voldoet, zal het betalingsuitstel door de bank worden verleend. 

  • Een betalingsuitstel voor een woonkrediet houdt in dat een kredietnemer gedurende 12 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De interesten blijven wel verschuldigd.  De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal 12 maanden langer zijn/haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.
  • De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.

Voor wie? De toekenningsvoorwaarden

 

Een betalingsuitstel van het woonkrediet kan aangevraagd worden door particulieren die aan elk van deze voorwaarden voldoen:

  • Het woonkrediet is aangegaan op de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).
  • Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 10.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.
  • Er was op datum van 1 maart 2022 geen betalingsachterstand op het krediet waarvoor betalingsuitstel wordt gevraagd.
  • De kredietnemer heeft een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij zijn/haar energieleverancier.

De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten, zoals een bewijs van het afbetalingsplan of de aanvraag ervan bij de energieleverancier. Daarnaast zal er ook een verklaring op eer gevraagd worden dat er betalingsmoeilijkheden ondervonden worden door de oplopende energiefactuur, en dat het totaal roerend vermogen minder dan 10.000 EUR bedraagt.

 

Timing

 
  • Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023.
  • Het betalingsuitstel kan enkel gevraagd worden voor toekomstige (maand)aflossingen.

Voor wie betalingsuitstel wenst te verkrijgen voor zijn toekomstige maandaflossing of vervaldag, is het belangrijk om de aanvraag tijdig te doen bij de bank. Er moet steeds gerekend worden op 10 kalenderdagen om de aanvraag voor het betalingsuitstel te verwerken. Bijvoorbeeld: voor uitstel van betaling van een maandtermijn die verschuldigd is op 1 november 2022, dient de aanvraag uiterlijk op 21 oktober 2022 worden ingediend.

 

Contact

 

Wie betalingsproblemen ondervindt en betalingsuitstel zou willen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren vanaf 19 september 2022 om te bekijken of aan de voorwaarden wordt voldaan. Dat kan op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon.

Ook voor wie niet aan de voorwaarden van het betalingsuitstel voldoet, maar toch financiële problemen ondervindt, raden wij aan om zo snel als mogelijk contact op te nemen met zijn/haar bank. Samen kan er gezocht worden naar oplossingen voor jouw specifieke situatie om deze moeilijke periode zo goed mogelijk te overbruggen.

 

Samen op zoek naar oplossing op maat voor ondernemingen

 

Ook voor ondernemingen zullen de banken alles in het werk stellen om hen te helpen om deze moeilijke economische situatie te overbruggen. Ondernemingen die financiële moeilijkheden dreigen te ondervinden door de hoge energieprijzen, kunnen hun bank contacteren om samen op zoek te gaan naar een mogelijke oplossing op maat.

Er zijn verschillende mogelijkheden om ondernemingen of zelfstandigen een individuele oplossing aan te bieden. Ondernemingen kunnen een uitstel van kapitaalaflossing vragen, maar ook een aanvullende financiering, een verlenging van de looptijd van hun krediet, of zelfs een combinatie van die formules of een andere alternatieve optie.  Wat de beste manier is om een bedrijf uit de financiële moeilijkheden te halen, zal blijken uit het bilateraal overleg met de bank én de beoordeling van elk specifiek dossier.

De banken zullen hun uiterste best doen om alle bedrijven en zelfstandigen die onder financiële druk staan door de energiecrisis, zoveel mogelijk bij te staan en te ondersteunen.

Om ondernemingen wegwijs te maken in de oplossingen op maat, heeft Febelfin de leaflet “Praat met je bankier voor het te laat is” opgemaakt.

 

Ben je een particulier en heb je een hypothecair krediet?
Indien je nog vragen hebt over het uitstel van hypothecair krediet, aarzel niet om onze FAQ te raadplegen.