Consumenten kunnen vanaf nu betalingsuitstel consumentenkrediet aanvragen

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

20 mei 2020 - 2 min leestijd

Wetsvoorstel betalingsuitstel consumentenkrediet goedgekeurd

 

Consumenten die financieel getroffen zijn door de coronacrisis kunnen tijdelijk betalingsuitstel krijgen van hun consumentenkrediet(en). Voor het hypothecair krediet bestond al enkele weken een dergelijke regeling.

Nu zullen consumenten ook een betalingsuitstel kunnen aanvragen voor pakweg hun autolening of de afbetaling van hun zonnepanelen. De Commissie Economie van de Kamer keurde daarvoor reeds een wetsvoorstel goed. Vandaag stemde de plenaire vergadering finaal over de tekst.

De kredietnemer die uitstel van betaling vraagt, moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • lijdt een inkomensverlies door de coronacrisis (hij / zij is bv. tijdelijk technisch werkloos, zijn / haar bedrijf is gesloten, …);
  • heeft geen betalingsachterstand van meer dan 1 maand op 1 april 2020;
  • beschikt over minder dan 25.000 euro roerend vermogen.

Het betalingsuitstel heeft betrekking op zowel kapitaal als interesten en kan gedurende maximaal 3 maanden opgenomen worden. Deze termijn kan bijkomend één maal verlengd worden met nogmaals maximum 3 maanden.

Nadat deze periode van uitstel is afgelopen, hernemen de terugbetalingen.

Er worden geen dossier- of administratiekosten aangerekend. Wel zijn er interesten verschuldigd op de uitstelperiode. Deze worden verrekend op het einde van het krediet of worden verspreid over de resterende maanden.