Banken ondersteunen particulieren en ondernemingen financieel tijdens coronacrisis

31 maart 2020 - 5 min leestijd

Belangrijk: dit persbericht dient gelezen te worden samen met de bijhorende charters.

 

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie van dit land. Dat zet druk op de financiële situatie van heel wat mensen. Velen onder hen dreigen namelijk hun job te verliezen of hebben een periode minder of zelfs helemaal geen inkomsten. Tegelijkertijd blijven bepaalde financiële kosten en verplichtingen echter doorlopen.

 

De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben daarom op 22 maart aangekondigd om particulieren en bedrijven financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het hypothecair krediet en het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximum zes maanden. De banken zullen geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen voor het betalingsuitstel.

Johan Thijs, voorzitter Febelfin licht de inspanningen van de financiële sector toe: “In de afgelopen weken is er veel veranderd. Velen staan voor een onzekere financiële toekomst en honderdduizenden hebben te maken met (tijdelijke) werkloosheid of mogelijk banenverlies, om nog maar te zwijgen van mogelijke gezondheidsproblemen voor henzelf of hun familie. Een belangrijk aantal bedrijven en organisaties die voor het uitbreken van de coronapandemie financieel gezond waren, heeft nu tijdelijk hulp nodig om door de moeilijke periode heen te komen. Nu ons land, net als vele andere landen, zwaar getroffen wordt door de gevolgen van de coronapandemie, nemen we als financiële instellingen meer dan ooit en solidair onze maatschappelijke rol op. We willen onze klanten (particulieren, zelfstandigen, bedrijven en organisaties) die het extra moeilijk hebben, maximaal bijstaan en op die manier onze verantwoordelijkheid nemen in het mee oplossen van deze ongeziene crisis. Uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke inspanningen. De steun die we samen met de overheid zijn overeengekomen op 22 maart en die we vandaag in detail toelichten, komt onze klanten die het vandaag hard nodig hebben, ten goede. Iets waar al onze medewerkers zich nu nog meer dan ooit hard voor inzetten.”

Minister Alexander De Croo: “De coronacrisis treft heel wat gezinnen, zelfstandigen en bedrijven bijzonder hard. Ze zien een stuk van inkomsten wegvallen, vallen terug op een uitkering of worden geconfronteerd met een plots omzetverlies. Het is goed om te zien dat op zo’n moeilijk moment de banken hun maatschappelijk rol opnemen en samen met de overheid de getroffen gezinnen en bedrijven tegemoet komen. Met dit akkoord levert de financiële sector een belangrijke inspanning om te vermijden dat hypothecaire kredietnemers, zelfstandigen, non-profitorganisaties en bedrijven met cash-flowproblemen geconfronteerd zullen worden.”

Samen met de minister heeft Febelfin de praktische details van het betalingsuitstel in twee charters gegoten: een voor het hypothecair krediet en een voor het ondernemingskrediet.

In het kort

 

Particulieren en ondernemingen / organisaties die financieel worden getroffen door de coronacrisis en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, kunnen betalingsuitstel van hun hypothecair krediet en ondernemingskrediet vragen.

Betalingsuitstel voor particulieren:

 • Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet houdt in dat een kredietnemer gedurende maximum 6 maanden zijn/ haar krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. De intresten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend.
 • De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.
 • De financiële sector heeft extra aandacht voor diegenen die het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Kredietnemers die maandelijks minder dan 1.700 euro netto overhouden, kunnen daarom betalingsuitstel opnemen zonder dat ze intresten op het betalingsuitstel zijn verschuldigd. De bank neemt dit op zich.

Betalingsuitstel voor ondernemingen:

 • Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat de onderneming / organisatie gedurende maximum 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd.
 • De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.
 • Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

Timing:

 • Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximum 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020.
  • Dit betekent bv. dat wie een kredietaanvraag doet in juni nog 4 maanden betalingsuitstel kan opnemen (juli-augustus-steptember-oktober).
 • Aanvragen die werden ingediend vóór de publicatie van de charters zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van de charters. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer

Contact:

 • Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren. Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon.
 • De banken stellen alles in het werk om hun klanten zo goed en zo snel mogelijk verder te helpen.

Alle details over het betalingsuitstel zijn terug te vinden in het charter voor betalingsuitstel hypothecaire kredieten en het charter voor betalingsuitstel ondernemingskredieten