1 gouden regel voor bedrijven die het financieel moeilijk (zullen) hebben door coronacrisis: praat er meteen over met je bankier

17 maart 2020 - 3 min leestijd

Banken ondersteunen solide bedrijven met maatregelen

 

De financiële sector en minister van Financiën Alexander De Croo zijn zich zeer bewust dat de preventieve maatregelen die de overheid heeft getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, heel wat bedrijven treffen. In veel sectoren valt het bedrijfsleven grotendeels of zelfs helemaal stil.

 

De daling of het wegvallen van inkomsten - terwijl bepaalde financiële kosten en verplichtingen wel doorlopen - hebben nu al verregaande financiële gevolgen voor sommige bedrijven. Het valt te verwachten dat dit nog versterkt zal worden de komende dagen en weken.

Febelfin en minister van Financiën Alexander De Croo roepen bedrijven die in financiële moeilijkheden zitten of dreigen te komen op om zeer snel met hun bankier te gaan praten. Samen kunnen oplossingen gezocht worden om het hoofd boven water te kunnen houden.

Financiële sector blijft economie ondersteunen

 

Vandaag hebben we te maken met een zware en maatschappelijke economische schok die naar alle waarschijnlijkheid een recessie met zich zal meebrengen. De financiële sector wil samen met de overheid voorkomen dat het Belgische bedrijfsleven ook in een diepe economische crisis terechtkomt.

Daarover heeft de sector de afgelopen dagen uitvoering overleg gepleegd met de minister van Financiën en de Nationale Bank van België. De sector zal zelf alle mogelijke inspanningen doen om bedrijven, die voor aanvang van deze crisis als solide beschouwd kunnen worden, doorheen deze moeilijke periode te helpen. De sector roept de bedrijven die problemen ondervinden n.a.v. deze crisis op zo snel mogelijk contact op te nemen met hun bankier zodat gerichte oplossingen gezocht kunnen worden. 

Op die manier kunnen bedrijven deze moeilijke periode zo goed mogelijk doorkomen, tot we opnieuw normale economische omstandigheden kennen. Uiteraard blijven de banken bedrijf per bedrijf individueel analyseren. De financiële situatie, de specifieke vooruitzichten en de behoeften van bedrijven kunnen immers sterk verschillen. De banken gaan ervan uit dat door deze aanpak het overgrote deel van de bedrijven doorheen deze crisisperiode geholpen zal kunnen worden.  

De minister van Financiën en de Nationale Bank van België bekijken samen met de financiële sector op korte termijn hoe een waarborgregeling voor een nog bredere ondersteuning kan zorgen.