Wo.Men in Finance: ondanks corona blijft gendergelijkheid prioriteit in de financiële sector

30 november 2021 - 7 min leestijd

Hoe genderdivers was de financiële sector in 2020?

Om deze vraag te beantwoorden, lanceerde Wo.Men in Finance voor het tweede jaar op rij een bevraging bij haar leden. Uit de bevraging kwamen de volgende conclusies naar voren:

 

Meer instellingen zijn overtuigd van het belang van gendergelijkheid

 

10 nieuwe instellingen hebben het charter ondertekend en sloten zich aan bij Wo.Men in Finance. Dat brengt het totaal op 47 leden, ofwel meer dan 90% van de organisaties actief in de financiële sector.

Dit cijfer is gebaseerd op het aantal medewerkers die werken in een bedrijf. 

Elk van de leden verbindt zich ertoe om:

  • De glazen plafonds in hun organisatie te meten;
  • Een actieplan op te stellen om gendergelijkheid en inclusie binnen de organisatie te verbeteren en;
  • Hun vooruitgang te delen met de Wo.Men in Finance community.

Quasi de volledige financiële sector zet zich dus actief in voor een betere gendergelijkheid.

 

De leden zien gemiddeld twee glazen plafonds in hun organisatie

 

Net als vorig jaar heeft 88% van de leden de glazen plafonds binnen de organisatie gemeten. Opnieuw onderscheiden financiële instellingen ten minste twee glazen plafonds in hun structuur. Het eerste plafond is bij velen al zichtbaar vanaf het middle management (middenkaders). Het tweede vanaf het senior management (directiekaders).

 

Vandaag bedraagt de gemiddelde Glass Ceiling Index van de Wo.Men in Finance leden 50, terwijl dat in 2019 nog 43,02 was. Hoewel dat een sterke positieve evolutie is, betekent het ook dat onze sector nog steeds twee keer minder vrouwen in hogere managementfuncties heeft in vergelijking met het volledige personeel.  Anders gesteld: vrouwen vertegenwoordigen vandaag 52,4% van het volledige personeelsbestand, terwijl ze slechts in 28,9% van de gevallen een hogere functie bekleden.

De GCI vergelijkt het percentage vrouwen op hoger managementniveau met het percentage vrouwen in het bedrijf als geheel. Dit geeft een indicatie van de dikte van het glazen plafond (hoe kleiner het cijfer, hoe dikker het glazen plafond is). Waar het om gaat is dat vrouwen aan de top even sterk vertegenwoordigd zijn als in de organisatie als geheel.

In één jaar tijd steeg het aantal vrouwen in hogere managementfuncties van 27,8% naar 28,9%. Dat is vooral voor jongere medewerkers in de sector een positieve evolutie: zij krijgen meer rolmodellen waarmee ze zich kunnen identificeren.

De impact van Wo.Men in Finance

 

90% van de leden zegt dat gendergelijkheid vandaag op de agenda van het management staat. Een grote meerderheid van de leden beschouwt dit thema als een prioriteit. Een kleine minderheid worstelt nog met het opstellen van een actieplan.

De grafiek hieronder toont aan dat de meerderheid van Wo.Men in Finance leden al één of twee jaar actief inzet op verschillende domeinen. In vergelijking met 2019 zetten ze vandaag meer in op het monitoren van de vooruitgang van gendergelijkheid op alle niveaus en op het werken aan inclusief leiderschap voor alle leiders.

Impact van de coronacrisis

 

Ook voor Wo.Men in Finance was 2020 een bijzonder jaar dat vooral in het teken stond van de uitdagingen als gevolg van de coronacrisis. De meeste medewerkers werkten fulltime van thuis. In de plaatselijke bankkantoren werkte men met een minimumbezetting.

Uit de bevraging blijkt dat de coronacrisis geen effect heeft gehad op het realiseren van meer genderdiversiteit en inclusie op de werkvloer. Het thema bleef hoog op de agenda van het management staan.

 

Uitdagingen voor de toekomst

 

De enquête toont aan dat de gendergelijkheid binnen de financiële sector op drie vlakken verbeterd is:

  • De Glass Ceiling Index is verbeterd.
  • Het aantal vrouwen in senior management posities is gestegen.
  • Het actieterrein van de Women in Finance leden is vergroot.

In de nabije toekomst staat de sector voor drie grote uitdagingen. Ten eerste blijft het voor de leden moeilijk om het genderevenwicht in meer digitale/ IT-functies te verbeteren. Ten tweede kan de post-coronasituatie zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor vrouwen. Aan de ene kant is er sprake van meer flexibiliteit, maar aan de andere kant kan dit ook leiden tot minder visibiliteit voor vrouwen op de werkvloer. Ten slotte moeten we erover waken dat niet meer vrouwen de financiële sector verlaten dan voorheen. In 2022 is het dan ook de ambitie van Women in Finance om de gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in de financiële sector te versnellen.