Quasi ganse financiële sector zet zich in voor meer genderdiversiteit in de eigen instellingen

21 november 2019 - 5 min leestijd

Eerste doelstelling rond genderdiversiteit bereikt: 91% van leden ondertekent charter

 

Het charter rond genderdiversiteit in de financiële sector wordt door steeds meer financiële instellingen gedragen. Intussen zijn dat er 34 en dekken zij samen 91% van de medewerkers in de sector. De vijf recentste ondertekenaars zijn Athora, Beobank, Crelan, Degroof Petercam en Puilaetco Dewaay.

 

Dat twee grote private bankers het charter mee ondertekenen, is een belangrijk signaal dat de gánse sector prioriteit geeft aan eerlijke kansen voor vrouwen en mannen.

Ambitie stopt niet

 

Dat 34 financiële instellingen, die samen goed zijn voor 91% van de tewerkstelling in de financiële sector, het charter ondertekenen is goed nieuws. Daarmee is één van de grote doelstellingen van Women in Finance, het platform achter het charter, verwezenlijkt. Tegen eind 2020 moest namelijk 90% van de financiële instellingen lid worden van Women in Finance en dus het charter ondertekenen. Een jaar voor datum is die doelstelling al met 1% overschreden.

Maar daar stopt de ambitie niet: tegen eind 2020 moeten de leden van Women in Finance volgende doelstellingen halen:

  • 75% meet de bestaande glazen plafonds in hun bedrijf
  • 60% heeft een diversiteitsactieplan opgezet om deze glazen plafonds te doorbreken
  • 30% bundelt de krachten in een campagne tegen sexisme 

Claire Godding, Senior Counsel Diversity, Inclusion & Societal Needs bij Febelfin en Christine Van Rijsseghem, voorzitster van Women in Finance: “Het charter rond genderdiversiteit wil gelijke, eerlijke kansen geven aan iedereen die werkt in de financiële sector: man én vrouw. Dat vandaag al 91% van de financiële instellingen het charter heeft ondertekend, doet ons dan ook veel plezier. Bovendien zijn de ondertekenaars heel divers wat aantoont dat de ganse financiële sector zich inzet voor meer genderdiversiteit.”

Van theorie naar praktijk

 

Women in Finance ondersteunt haar leden via concrete initiatieven waar ze in het dagelijkse leven ook echt iets mee kunnen om genderdiversiteit te ondersteunen.

Zo heeft ze een database opgemaakt met vrouwelijke sprekers & experts uit de financiële sector. De database beperkt zich niet tot enkele CEO’s maar reikt spreeksters aan met verschillende rollen: CRO, CFO, expert in finance, CSR, …

Financiële instellingen die een panel organiseren of een spreker uitnodigen, krijgen dankzij de database makkelijker zicht op de opties voor vrouwelijke sprekers. Op die manier zullen panels in de toekomst diverser worden.

Een ander voorbeeld: jobbeschrijvingen zijn niet altijd genderneutraal opgemaakt. Women in Finance wil die dan ook graag inclusiever maken. Daarom organiseert ze volgende week donderdag 28 november een workshop voor haar leden met tips & tricks voor het schrijven van een leuke maar genderneutrale jobadvertentie.

Kleine stappen die in de praktijk van groot belang zijn om gelijke kansen te bieden aan vrouwen en mannen in de financiële sector.

De ondertekenaars aan het woord

 

Kathy Schaderon, HR Director bij Athora: "Genderdiversiteit is belangrijk voor Athora. Een divers personeelsbestand verrijkt de besluitvorming, de prestaties en de kwaliteit in het algemeen. We hopen dat dit sectorinitiatief ons zal helpen onze doelstellingen te bereiken. Want waarom zou de financiële sector minder aantrekkelijk zijn voor vrouwen?"

Sandrine Roberti de Winghe, Press Relations & Corporate Communications Director bij Beobank: "Wij geloven dat diversiteit in brede zin een pluspunt is voor de werking en duurzaamheid van ons bedrijf. Diversiteit draagt bij tot een werkomgeving waar iedereen gewaardeerd wordt en gelijk kan evolueren. Het wordt ook mogelijk om beter samen te werken, bijvoorbeeld doordat innovatieve ideeën gestimuleerd worden. De ondertekening van het charter is dus in lijn met onze visie."

Isabelle D'haeninck, directeur people & talent management bij Crelan: "Wist je dat maar 25% van de managementposities in de Belgische financiële sector worden ingevuld door vrouwen? Is er dan zo weinig vrouwelijk talent te vinden? Nee, dat zit eigenlijk overal. Afgelopen woensdag heeft Crelan zijn handtekening gezet onder het charter 'Gender Diversity in the Financial Sector'. Daarmee zeggen wij JA tegen de uitdaging: een duidelijk diversiteitsbeleid, een vlotte doorstroming en veel commitment kunnen alleen maar leiden tot meer input en betere bedrijfsresultaten. Dus aan al girlbosses onder ons: help ons om verder te bouwen aan onze toekomst. Onze steun hebben jullie al!"

“Als vader of moeder wensen we dat onze kinderen hun professionele en privé ambities kunnen ontplooien in een kader waarin gelijke kansen een evidentie zijn. Om daartoe bij te dragen beginnen wij bij onszelf. In een familiaal bedrijf als het onze, dat zijn cliënten van generatie tot generatie begeleidt, vinden we het ook belangrijk dat onze medewerkers de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen. Met de ondertekening van dit charter willen wij ons vanuit de top van het bedrijf volop engageren voor een meer inclusieve gemeenschap,” aldus de leden van het executive committee van Degroof Petercam.

Ludivine Pilate, CEO van Puilaetco Dewaay: "1 vrouwelijke CEO, 3 vrouwelijke directieleden, 6 vrouwelijke bestuurders en veel N-1 vrouwen: diversiteit en inclusie maken deel uit van het dna van Puilaetco Dewaay! Vrouwen hebben altijd al hun plaats gehad in onze bank, hoewel onze sector eigenlijk bekend staat als traditioneel en mannelijk. Aangezien we dezelfde waarden vooropstellen, was het evident dat Puilaetco Dewaay Women in Finance zou steunen. We zijn verheugd dat we het Women in Finance Charter hebben ondertekend. We streven ernaar diversiteit en inclusie binnen onze sector en daarbuiten te bevorderen!"