Meer diversiteit op het podium dankzij Inclusive Panels

7 december 2021 - 4 min leestijd

Inclusive Panels is een initiatief dat streeft naar een betere mix van gender, afkomst en leeftijd in panels op allerhande events in België.

  • Het is het resultaat van een unieke samenwerking van Women in Finance, Women on Board, DMAB-leden (Diversity Managers Association Belgium) en verschillende genderexperten, met Febelfin als ondersteunende partner.
  • Zowel ondernemingen als individuele sprekers kunnen een charter ondertekenen waarbij ze zich engageren om meer aandacht te hebben voor evenwichtig samengestelde panels.
  • Daarnaast is er ook een overzicht van databanken met diverse experten en sprekers in België en Europa.
  • Al meer dan 120 ondernemingen (waaronder enkele toonaangevende internationale spelers) en sprekers zowel uit de academische wereld als uit de politiek (federaal en regionaal) hebben het charter ondertekend.
  • Het initiatief is terug te vinden op www.inclusivepanels.be.
 

Inclusive Panels

 

Meer diversiteit in de samenstelling van panels, op vlak van gender maar ook op vlak van leeftijd en achtergrond. Dat is het doel van Inclusive Panels, een initiatief van Women in Finance, Women on Board, DMAB-leden (Diversity Managers Association of Belgium) en genderexperten uit het noorden en het zuiden van het land, met Febelfin als ondersteunende partner. Zij verenigden zich gedurende één jaar in een virtuele werkgroep om oplossingen te bedenken die het belang van genderdiversiteit, maar ook van een mix aan leeftijden en achtergronden, in allerlei panels benadrukken.

 

Waarom inclusieve panels belangrijk zijn

 

Onderzoek wijst uit dat slechts 30% van de panels op bedrijfsevents genderevenwichtig is samengesteld. Nochtans bieden evenwichtige panels talrijke voordelen:

  • Een gemengd panel zorgt voor rijkere en meer open debatten, met meer innovatieve ideeën.
  • Gemengde panels geven een sterk signaal aan de deelnemers én aan de buitenwereld.
  • Als je je kan identificeren met mensen zoals jezelf (op vlak van gender, afkomst, taal, ...) in de rol van expert zal je makkelijker je ambitie om expert te worden volhouden. You can’t be what you can’t see.
  • Uit een enquête van ProFacts in 2020 bleek duidelijk dat Belgen gemengde en meer diverse panels verkiezen.

Evenwichtige panels zijn dus een win-win voor iedereen. Daarom willen de organisaties die aan de basis liggen van Inclusive Panels niet alleen een boodschap verspreiden, maar ook concrete voorstellen en oplossingen aanreiken om in de praktijk meer diverse panels tot stand te laten komen.

Een debat waarin meerdere perspectieven aan bod komen is doorgaans veel interessanter en boeiender. Het voorkomt ook eenheidsdenken waarbij een onderwerp vanuit slechts één blikveld wordt benaderd.
Alexander De Croo, Eerste Minister

Onderteken het charter

 

Het initiatief werd uitgeschreven in een charter dat een concreet engagement bevat: de ondertekenaars (bedrijven en individuele sprekers) zullen systematisch aandacht hebben voor divers samengestelde panels.

Zo zullen organisaties telkens een mix aan experten uitnodigen voor panels of toespraken op bedrijfsevents, terwijl sprekers die tekenen rekening zullen houden met de samenstelling van het panel waar ze deel van uitmaken. Ze kunnen bijvoorbeeld voorstellen hun plaats te delen of zelf een suggestie doen voor een vervangster.

Daarnaast biedt het initiatief ook een overzicht van bestaande databanken waarin je makkelijk ondervertegenwoordigde sprekers uit België en Europa kunt opzoeken.

Je vindt het charter en het overzicht van de databanken terug op www.inclusivepanels.be.

Sinds de lancering van het charter, hebben al meer dan 120 grote ondernemingen en sprekers (een evenwichtige groep vrouwen én mannen) het Inclusive Panels-charter ondertekend. Ook verschillende ministers zijn al overtuigd van het belang van diverse panels en steunen het initiatief.