Kredieten voor energiebesparende doeleinden op historisch hoog niveau in België

10 mei 2023 - 3 min leestijd

Toename met 45% van de consumentenkredieten met energiebesparende doeleinden in het eerste trimester van 2023

 

De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), die 95% van de markt van het consumentenkrediet vertegenwoordigt, heeft een analyse gemaakt van de evolutie van het consumentenkrediet in het eerste trimester van 2023. In totaal werden in de eerste drie maanden van het jaar 185 400 kredieten verstrekt,  hetzij een toename met bijna 13% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Meest in het oog springend is de toename van het aantal kredieten voor energiebesparende doeleinden, dat een stijging kende van 45% ten opzichte van het eerste trimester vorig jaar.

Kredieten voor energiebesparende doeleinden zijn consumentenkredieten die gebruikt worden voor de financiering van « groene » investeringen zoals warmtepompen, zonnepanelen, laadpalen voor elektrische wagens, isolatie, enz... Het aantal kredieten voor energiebesparende doeleinden dat in het eerste trimester 2023 werd verstrekt, kende een verdubbeling in de voorbije twee jaar, en zelfs een verdrievoudiging sinds 2018 – namelijk een stijging van 4 400 naar 15 400 kredieten. Het totaalbedrag van deze kredieten voor energiebesparende doeleinden heeft een historisch record van €261,5 miljoen bereikt in het eerste trimester van 2023 – hetgeen een duidelijk teken vormt van het toenemend belang dat Belgische gezinnen aan ecologie hechten en een weerspiegeling vormt van de nieuwe reglementeringen inzake energiezuinigheid.

Er zijn talrijke redenen voor de toename van de kredieten voor energiebesparende doeleinden. De reglementering wordt strenger en de energiecrisis heeft de Belgen bewuster gemaakt van de energieprestatie van hun woning. De kredietgevers spelen hierop in door groene kredieten te verschaffen aan aantrekkelijke rentevoeten. Om de streefdoelen van België te halen, zal het bedrag van de investeringen in hernieuwbare energie nog sterker moeten toenemen. Het is dus van belang dat dit kan gebeuren in een stabiel en coherent juridisch kader.

"Kredieten voor energiebesparende doeleinden vormen bij verre de sterkst groeiende categorie kredieten in België. Wij voorzien dat de tendens van het eerste trimester zich ook in de rest van het jaar zal doorzetten, waardoor 2023 een recordjaar voor kredieten voor energiebesparende doeleinden zal worden."
Bart Vervenne, Voorzitter BVK

Sterke heropleving van de markt van het consumentenkrediet na Covid

 

Naast het recordbedrag aan consumentenkredieten voor energiebesparende doeleinden dat in het eerste trimester van 2023 werd verstrekt, kenden ook andere categorieën consumentenkredieten een stijgende populariteit in de eerste drie maanden van het jaar. De klassieke renovatiekredieten namen toe met 4% (tot 12 600). De kredieten voor huishoudtoestellen (waardoor het mogelijk werd oudere energieverslindende apparaten te vervangen) kenden eveneens een toename van meer dan 14% (tot in totaal 43 300 kredieten). Na een daling in 2021 ingevolge de Covid-19-pandemie kenden de kredieten voor nieuwe wagens een stijging met ongeveer 6,5% (tot een totaal van 31 100). De kredieten voor tweedehandswagens stegen met 19,5% (tot een totaal van 33 000). Voor het eerst werden in het eerste trimester van het jaar meer kredieten voor tweedehandse voertuigen verstrekt dan voor nieuwe wagens. Het totaalbedrag van deze kredieten voor nieuwe wagens (€695 miljoen) ligt evenwel nog steeds hoger dan het totaalbedrag van de kredieten voor tweedehandswagens (€542 miljoen).

Ondanks deze recente stijgingen ligt het totale aantal kredieten dat in het eerste trimester werd verstrekt nog altijd ruim onder het niveau van 2018. Na een sterke daling in 2020 en 2021 heeft het consumentenkrediet grote weerbaarheid getoond. Vergeleken met 5 jaar tevoren is het aantal consumentenkredieten voor klassieke renovaties gestegen met meer dan 40% en het aantal groene kredieten met meer 250%. De renovatiekredieten vormen daarmee de enige categorie kredieten die zich goed heeft hersteld van de Covid-crisis en waarvoor in het eerste trimester van 2013 een groter totaalbedrag werd geleend dan in het eerste trimester van 2019.