Inclusie en diversiteit: banken hebben nog een wereld te winnen

21 september 2021 - 6 min leestijd

Op 21 september lanceert Febelfin, de koepelorganisatie van de banksector, de campagne ‘#InclusionInFinance’ en richt zich tot alle medewerkers van de sector, op alle niveaus.

  • De campagne wil verder gaan dan enkel sensibiliseren; ze wil in de eerste plaats concrete, positieve verandering brengen op de werkvloer.
  • Op een humoristische manier introduceert #InclusionInFinance enkele gewaagde stellingen rond vier thema’s: onbewuste vooroordelen, inclusieve werkcultuur, inclusief leiderschap en microagressies.
  • Twee bekende Belgen zetten mee hun schouders onder dit initiatief: William Boeva en Bwanga Pilipili.
  • Een inclusieve en diverse werkvloer is een win-win voor zowel werknemers als werkgevers en beantwoordt volledig aan de maatschappelijke noden van een samenleving in verandering.
  • Je vindt de campagne op www.inclusioninfinance.be met een gratis e-book met 25 praktische tools om op een inclusieve manier aan de slag te gaan op de werkvloer.
  • Eén van de tools zetten we graag in de kijker omwille van het grote belang ervan in de ganse bedrijfswereld: het Charter over Inclusive Panels en de bijhorende website www.inclusivepanels.be.
 

#InclusionInFinance

 

Op 21 september lanceert Febelfin, de koepelorganisatie van de banksector, de campagne ‘#InclusionInFinance’ en richt zich tot alle medewerkers van de sector, op alle niveaus. De sector wil hiermee een duidelijk signaal geven dat iedereen - ongeacht afkomst, gender, geaardheid, leeftijd, persoonlijkheid of beperking – gewenst en gewaardeerd wordt.

Febelfin ontwikkelde 25 tools die kunnen worden ingezet om inclusie op de werkvloer aan te moedigen. Want een inclusieve en diverse werkvloer is een win-win voor zowel werknemers als werkgevers en beantwoordt volledig aan de maatschappelijke noden van een samenleving in verandering. De banksector is zich hier ten volle van bewust en wil dit met de lancering van #InclusionInFinance extra benadrukken.

 

Waarom inclusie?

 

In 2020 stelde de banksector 44.000 mensen te werk. 44.000 mensen die elke dag het beste van zichzelf geven om de sector vooruit te laten gaan en af te stemmen op de steeds veranderende wensen en noden van de samenleving. Zij verdienen het om te werken in een omgeving die hen respecteert om wie ze zijn.

Maar wat betekent inclusie dan concreet? Het betekent onbezorgd uitkomen voor wie je bent en voelen dat je gewaardeerd wordt. En hoe inclusiever de werkvloer, hoe meer ruimte voor diversiteit. Dat brengt ons bij het uiteindelijke doel van de sector: een afspiegeling zijn van de maatschappij.

Die afspiegeling is in de eerste plaats nodig voor de kwaliteit van het bestuur, de besluitvorming en de dienstverlening van de sector. Diversiteit heeft een positieve invloed op de mate van innovatie en creativiteit. Ook het diverse klantenbestand vraagt om een diverse sector, en niet alleen voor het rechtstreekse contact met de eindklant, maar ook aan de top en alle niveaus ertussen. Op die manier houdt de sector de vinger aan de pols met wat er leeft en speelt ze in op de noodzakelijke voorwaarde voor een vertrouwensband met de klant: herkenbaarheid.

25 tools om zelf aan de slag te gaan

 

Over diversiteit en inclusie is al veel geschreven, maar toch blijven sommige clichés en taboes overeind. Daar wil deze campagne iets aan doen: op een humoristische manier introduceert #InclusionInFinance enkele gewaagde stellingen die aanzetten tot nadenken en dat rond vier thema’s: onbewuste vooroordelen, inclusieve werkcultuur, inclusief leiderschap en omgaan met microagressies.

 

Twee bekende Belgen zetten mee hun schouders achter dit initiatief: William Boeva en Bwanga Pilipili gooien hun talenten in de strijd voor een nog sterkere en zichtbaardere boodschap. Kijk en geniet mee op www.inclusioninfinance.be en ontdek het gratis e-book met 25 praktische tools, gaande van checklists, spelletjes, teambuildings tot training- en infosessies, waarmee je direct aan de slag kan. Want deze campagne wil verder gaan dan enkel sensibiliseren en een boodschap de wereld insturen; ze wil in de eerste plaats concrete, positieve verandering brengen op de werkvloer. Je leest er alles over in het e-book en de tools zijn beschikbaar in 3 talen.

Mee gefinancierd door Actiris in het kader van het Sector Diversity Plan.

Inclusive Panels

 

Eén van de tools zetten we graag in de kijker omwille van het grote belang ervan in de ganse bedrijfswereld: het Charter over Inclusive Panels en de bijhorende website www.inclusivepanels.be.

Het is een initiatief dat vorig jaar het licht zag, dankzij de inspanningen van Febelfin, Women in Finance, Women on Board, DMAB-leden (Diversity Managers Association of Belgium)  en genderexperten uit het noorden en het zuiden van het land. Zij verenigden zich in een werkgroep om het belang van genderdiversiteit, maar ook van een mix aan leeftijden en achtergronden, in allerlei panels te benadrukken.

Expertise vind je overal, maar de zichtbaarheid laat meer dan vaak te wensen over. Het Charter beschrijft het engagement om systematisch een mix aan experten uit te nodigen voor panels of toespraken om zo de boodschap te verspreiden: wie je ook bent, je hoort erbij. De website www.inclusivepanels.be kan daarbij helpen.

 

Inclusie rendeert

 

Febelfin hoopt dat dit initiatief een inspiratiebron kan zijn voor al wie positief in het leven en op de werkvloer staat.

De banksector wil een voorbeeld zijn voor een inclusieve en diverse manier van nadenken, besturen en beslissen. Iedereen, zowel de sector als de samenleving, heeft er baat bij want inclusie en diversiteit, dat rendeert.
Karel Baert, CEO Febelfin