Belgische leasingvereniging lanceert charter rond circulaire economie

22 juni 2021 - 5 min leestijd

Ondernemers met circulaire projecten moeten beter en sneller financiële ondersteuning krijgen

 

De leden van de Raad van Bestuur van de Belgische Leasingvereniging tekenen vandaag een charter met als doel de ontwikkeling van de circulaire economie te versnellen.

 

Aan de hand van drie algemene voorwaarden wil de sector ervoor zorgen dat ondernemers, op zoek naar financiering voor een circulair project, sneller groen licht krijgen.

Naast een opsomming van de criteria en praktijkvoorbeelden bevat het charter ook een handige checklist voor ondernemingen die hun aanvraag voor de financiering voor een circulaire project goed willen voorbereiden.

De rol van leasing in de circulaire economie

 

Om te evolueren van een lineaire wegwerpmaatschappij naar een circulaire economie is het belangrijk om bij de productie zo weinig mogelijk (nieuwe) grondstoffen te gebruiken, de levensduur van goederen zoveel mogelijk te verlengen en grondstoffen of onderdelen na gebruik te hergebruiken of te recycleren. De kans is groot dat we in de toekomst veel vaker zullen betalen voor het gebruik van een goed of dienst dan voor het bezit ervan. Vandaag zien we dat bijvoorbeeld al bij het gebruik van deelwagens en -fietsen en verschillende streamingplatformen. 

In die transitie moeten we ook de financiering van onze producten onder de loep nemen. Leasing – een investeringsvorm waarbij het gebruik, en niet het bezit, van goederen centraal staat – kan een mooi alternatief zijn voor het traditionele koop-verkoop model. Door hun jarenlange ervaring beschikken leasingmaatschappijen vandaag al over heel wat geschikte en beproefde financiële oplossingen om de switch van bezit naar gebruik mogelijk te maken.  

Daarom onderzocht de Belgische Leasingvereniging hoe leasing een rol kan spelen in de ontwikkeling van de circulaire economie. Het resultaat is een charter waarin de leasingsector zich engageert om de ontwikkeling van de circulaire economie te helpen versnellen. Door drie algemene voorwaarden voorop te stellen, wil de sector ervoor zorgen dat ondernemers, op zoek naar financiering voor een circulair project, sneller groen licht krijgen. Zo brengt de leasingsector de circulaire economie een stapje dichterbij.

Belangrijke informatie voor ondernemers

 

Het doel van het charter is ervoor zorgen dat circulaire projecten van ondernemers beter en sneller ondersteuning krijgen vanuit de financiële sector. Hoe leasingmaatschappijen dat kunnen doen, toont onderstaand voorbeeld aan.

Stel: een ondernemer wil smartphones aan zijn/ haar werknemers aanbieden. Vaak is dat een dure en ingewikkelde zaak: ze bevatten gevoelige informatie en ook heel wat waardevolle componenten. In zo’n geval kan leasing een oplossing bieden. Als de ondernemer ervoor kiest om de smartphones voor een bepaalde duur bij een leasingmaatschappij te huren, heeft die ondernemer heel wat minder zorgen. Zo hoeft hij zelf geen smartphones aan te kopen, heeft hij steeds een aantal toestellen op stock en kan hij via een digitaal platform elke smartphone opvolgen. Na afloop van de huurperiode keren de smartphones terug naar de leasingmaatschappij. Eens de toestellen volledig leeggemaakt zijn, krijgen ze een tweede leven op de tweedehandsmarkt in Europa. Defecte smartphones worden dan weer gerecycleerd door erkende partners zodat de grondstoffen niet verloren gaan

Ondernemers die dit voorbeeld in de praktijk willen omzetten, moeten ervoor zorgen dat hun project aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De investeringen in het kader van je circulair project moeten concreet en meetbaar zijn.
 • De financieringstermijn van de investeringen ligt tussen minimaal 2 en maximaal 10 jaar.
 • De distributeur of producent waarmee de ondernemer samenwerkt, investeert in een businessmodel dat afstapt van de klassieke verkoopbenadering en engageert zich om te investeren in:
  • Minder gebruik 
  • van grondstoffen 
  • Langere levensduur van een goed 
  • Een beter cumulatief gebruik van goederen 
  • Minder goederen van hetzelfde type in circulatie gebruiken 
  • Het opsplitsen van goederen zodat de totale economische waarde van alle componenten groter is dan het volledige goed 
  • Het optimaliseren van de restwaarde van een goed of de goederen terug te kopen op het einde van hun eerste levensloop 
  • De omkeerlogistiek (terugnemen van het goed) en het verbeteren van de tweedehandsmarkten van de goederen  
  • Het recycleren van de goederen op een opspoorbare en veilige wijze, in overeenstemming met de beste relevante standaarden 

Naast een opsomming van de criteria en praktijkvoorbeelden bevat het charter ook een handige checklist voor ondernemingen die hun aanvraag voor de financiering voor een circulaire project goed willen voorbereiden.