België neemt het voortouw in duurzame beleggingen voor een breed publiek

2 maart 2020 - 4 min leestijd

Towards Sustainability, het Belgische label voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde financiële producten, maakt op 2 maart 2020 via zijn website de lijst bekend van nieuwe gelabelde producten. Met 410 beleggings-, verzekerings- en spaarproducten, 311 toegekend in november 2019 en 99 in februari 2020, is Towards Sustainability naar productaanbod het meest omvattende label in de EU..

 

Ook naar vermogen onder beheer is het volgens het Franse duurzame financiënportaal Novethic het grootste. Internationaal wordt er in totaal meer dan 175 miljard EUR volgens de vereisten van de Towards Sustainability-kwaliteitsnorm beheerd. Ruim 50 miljard daarvan is afkomstig van Belgische spaarders en beleggers.

Niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief scoort Towards Sustainability goede punten. Een studie van hetzelfde Novethic situeert Towards Sustainability aan de strengere kant in het spectrum van Europese duurzame financiële labels.

Breed gedragen

 

Dankzij de steun van Febelfin was het van bij de lancering in november 2019 duidelijk dat Towards Sustainability een sectorbreed gedragen label is. Met meer dan 60 vermogensbeheerders, banken en verzekeringsmaatschappijen aan boord is nu het grootste deel van de Belgische financiële markt gecoverd.

Daarbij moet worden opgemerkt dat de producten die het label Towards Sustainability mogen dragen zeker geen uitsluitend Belgische aangelegenheid zijn. Ongeveer 25% wordt aangeboden door voornamelijk Belgische producenten. De andere producten zijn afkomstig van spelers uit andere EU-landen. Op productniveau bekeken zijn 60% van de erkende producten specifiek op de Belgische markt gericht. De overige 40% hebben een eerder Europees of internationaal karakter. Er is met andere woorden een ruime duurzame keuze voor elk type belegger.

“Febelfin en haar leden zijn overtuigd van het belang van duidelijkheid, coherentie en ambitie in het verduurzamen van de financiële sector. Het Towards Sustainability-initiatief draagt hier op een concrete manier toe bij. Het is een stap in een gezamenlijk traject waar we graag alle types van instellingen en alle types van beleggers bij betrekken."
Karel Van Eetvelt, CEO Febelfin

Meer duidelijkheid

 

Duidelijkheid voor de individuele belegger blijft een van de belangrijkste drijfveren van het label. Wanneer een financieel product het label Towards Sustainability draagt, kan de belegger erop vertrouwen dat het aan een aantal welomschreven duurzame minimumcriteria voldoet. Er zijn ook duurzame beleggingsproducten op de markt die het label niet dragen, wat mogelijk tot verwarring kan leiden bij niet-professionele beleggers.

Om dit te vermijden, engageren een aantal financiële instellingen zich om in hun duurzaam Belgisch aanbod enkel producten op te nemen die het label hebben ontvangen. De eerste van deze signatories zijn te vinden op www.towardssustainability.be. Andere instellingen zullen zich hier in de toekomst bij aansluiten.

Toekomst

 

Towards Sustainability blijft verder evolueren en houdt daarbij nauwgezet zijn doelstellingen en het relevante Europese kader voor ogen. Towards Sustainability streeft naar de mainstreaming van duurzaamheidsprincipes in alle financiële producten en wil bijdragen aan de structurele integratie van duurzaamheid in alle financieringsbeslissingen van de financiële sector.

Dit alles gebeurt in lijn met de toekomstige Europese regelgeving rond informatieverstrekking en de taxonomie rond duurzaamheid. De Towards Sustainability kwaliteitsnorm wordt om de twee jaar geëvalueerd. De eerste en huidige versie is in februari 2019 gepubliceerd. De volgende herzieningen worden in januari 2021 en januari 2023 gepubliceerd.