1 jaar na de lancering: welke impact heeft het Wo.Men in Finance charter?

24 september 2020 - 6 min leestijd

Dankzij Wo.Men in Finance ging bijna 60% van de ondertekenaars actief aan de slag met een actieplan rond genderdiversiteit

 • Een jaar geleden ondertekenden een grote groep banken, verzekeraars en andere financiële instellingen een charter dat pleit voor meer genderdiversiteit in de financiële sector.
 • De doelstelling? Gelijke, eerlijke kansen geven aan iedereen die in de financiële sector werkt: man én vrouw.
 • Om ervoor te zorgen dat het charter geen dode letter bleef, werd Wo.Men in Finance in het leven geroepen. Wat begon als een besloten initiatief, is uitgegroeid tot een vereniging die alle grote financiële instellingen in haar rangen telt.
 • In haar eerste werkingsjaar heeft Wo.Men in Finance verschillende activiteiten georganiseerd: van workshops rond het schrijven van inclusieve vacatures en het meten van de gender pay gap tot ronde tafel gesprekken op internationale vrouwendag.
 • Om de vooruitgang te meten, lanceerde Wo.Men in Finance bij haar leden een enquête. De resultaten werden gebundeld in een rapport. Hieruit blijkt dat:
  • 37 organisaties het charter inmiddels hebben ondertekend. Samen dekken zij 90% van de medewerkers in de sector.
  • 88% van die organisaties de glazen plafonds binnen hun organisatie heeft blootgelegd. Daarmee werd de initiële doelstelling van 75% mooi overschreden.
  • 96%  van de leden een actieplan rond genderdiversiteit heeft geïmplementeerd. Daarmee is de doelstelling van 60% ruimschoots overtroffen.
  • Wo.Men in Finance duidelijk invloed heeft:  58% is dankzij Wo.Men in Finance gestart met een actieplan rond genderdiversiteit of heeft het reeds bestaande plan versterkt.
 • Het rapport kan gezien worden als een nulmeting: waar staan de ondertekenaars vandaag, waar willen ze naartoe en hoe zullen ze het charter gebruiken om hun doelstellingen te bereiken?
 • Om de vooruitgang te monitoren, heeft Wo.Men in Finance de ambitie om vanaf nu elk jaar met zo’n rapport naar buiten komen.

Hoe genderdivers is de financiële sector vandaag?

 

Om deze vraag te beantwoorden, lanceerde Wo.Men in Finance in april van dit jaar een bevraging bij haar leden. Uit de bevraging kwamen volgende conclusies naar voren:

 

1) Quasi de volledige financiële sector staat achter het principe van gendergelijkheid

 • 37 leden, ofwel 90% () van de organisaties actief in de financiële sector (dit cijfer is gebaseerd op het aantal werknemers die werken in het bedrijf), hebben het charter ondertekend en zijn lid van Wo.Men in Finance. 
 • Elk van die leden verbindt zich ertoe om
  • De glazen plafonds in hun organisatie te meten;
  • Een actieplan op te stellen om gendergelijkheid en inclusie binnen de organisatie te verbeteren en;
  • Hun vooruitgang te delen met de Women in Finance community.
 • Quasi de volledige financiële sector zet zich dus actief in voor een betere gendergelijkheid.

2) Glazen plafonds bestaan nog, maar de toename van meer genderdiversiteit zet zich voort

 • 88% van de leden heeft de glazen plafonds binnen zijn organisatie gemeten.
 • Financiële instellingen onderscheiden gemiddeld ten minste twee glazen plafonds in hun structuur. Het eerste plafond is bij velen al zichtbaar vanaf het middle management (middenkaders). Het tweede vanaf het senior management (directiekaders).
 • Sinds 25 jaar zien we een verbetering in de gendergelijkheid binnen de financiële sector. Hoewel vorig jaar 47,9% van het totaal aantal aanwervingen vrouwen waren, blijft de gendermix een belangrijk aandachtspunt in het rekruteringsproces. Zeker met alle nieuwe digitale en IT-beroepen in het achterhoofd.
 • Op het vlak van promoties zien we dat vrouwen vandaag 41,7% van de nieuwe benoemingen op managementniveau vertegenwoordigen.
 • Toch blijft de aanwezigheid van vrouwen in senior management posities laag. Minder dan 30% van de senior management posities wordt vandaag bekleed door een vrouw.
 • Nochtans een belangrijk ijkpunt wanneer je weet dat de voordelen van genderdiversiteit het grootst zijn wanneer je een mix van minstens 1/3e bereikt.

3) Wo.Men in Finance heeft impact

 • 58% stelt dat lid worden van Wo.Men in Finance gelijk stond aan het opzetten of het versterken van een actieplan rond genderdiversiteit.
 • Andere initiatieven waaraan de leden sinds hun aansluiting bij Wo.Men in Finance hebben gewerkt, hebben o.a. betrekking op het
  • Promoten van inclusief leiderschap voor alle leidinggevenden;
  • Bevorderen van een inclusieve cultuur en;
  • Stimuleren van genderneutrale rekruteringsprocessen.

Welke uitdagingen ziet Wo.Men in Finance voor de financiële sector?

 

De  uitdagingen waar de financiële sector voor staat, zijn divers:

 • Het is belangrijk om de bestaande glazen plafonds te identificeren. Eens dat gebeurd is, kunnen er acties op touw worden gezet om die plafonds weg te werken. Daar zijn we dus al goed op weg.
 • Het is ook essentieel om vrouwelijke rolmodellen, waarmee vrouwen zich kunnen identificeren, binnen de organisatie meer zichtbaarheid te geven.
 • Het is belangrijk om de impact van onbewuste vooroordelen weg te werken, zowel in HR-processen (rekrutering, promotie enz.) als in de beslissingen van managers.
 • De ganse financiële sector wil bovendien werken aan een inclusieve cultuur en aan de preventie van seksisme op de werkplek. Dát is de sleutel om geen vrouwelijk talent te verliezen.
We zijn ervan overtuigd dat, in een snel veranderende wereld, de beste beslissingen worden genomen door diverse teams. De meest aantrekkelijke werkgevers zullen dan ook de meest inclusieve zijn.
Claire Godding, co-chair Wo.Men in Finance

Naast het algemene rapport, bezorgt Wo.Men in Finance haar leden ook een persoonlijk rapport, waarin heel wat benchmarking en aanbevelingen terug te vinden zijn. Dat laat de organisaties toe om hun prestaties te vergelijken met het gemiddelde en om te ontdekken waar ze zichzelf kunnen verbeteren.