Universele bankdienst: een overeenkomst tussen de regering en de banksector ten voordele van de niet‑digitale klant

19 juli 2021 - 4 min leestijd

Steeds meer mensen maken gebruik van digitale bankdiensten omwille van de efficiëntie en snelheid van gebruik. Toch is niet iedereen mee met de digitalisering van bankdiensten. Er is vandaag sprake van een digitale kloof. Heel wat mensen kunnen moeilijk overweg met deze nieuwe manier van werken. Het is van belang dat iedereen op een volwaardige manier kan participeren aan de samenleving in zijn geheel. Daarom is extra aandacht voor de minder- of niet-digitale groep mensen noodzakelijk.

 

De snelle digitalisering wordt door de meest kwetsbare mensen vaak ervaren als een bron van stress en isolement. Dit geldt met name voor senioren die niet altijd bij hun bank een zichtrekening konden openen met een voldoende aantal manuele diensten.  Om te voorkomen dat deze kloof nog groter wordt, is dit Charter voor de universele bankdienst uitgewerkt.

Aandachtig voor de problemen die de digitalisering van de bankdiensten voor sommigen met zich meebrengt hebben minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, minister van Financiën Vincent Van Peteghem en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker met de banksector, vertegenwoordigd door Febelfin, dus het initiatief genomen voor het invoeren van een universele bankdienst.

Deze overeenkomst tussen de banksector en de regering bevat een duidelijk engagement tegenover het deel van de bevolking dat moeite heeft met de steeds verdergaande digitalisering van de maatschappij. Vele banken bieden vandaag al pakketten aan met inbegrip van manuele verrichtingen aan een redelijk tarief, maar met de universele bankdienst zal dit aanbod nu verder worden uitgebreid. 

De universele bankdienst neemt de vorm aan van een pakket dat wordt aangeboden tegen een maximumprijs van 60 euro per jaar (5 euro per maand). Dit pakket geeft toegang tot een hele reeks bankverrichtingen, zoals

  • Minimum 24 gratis geldopnames per jaar aan de geldautomaten van de eigen bank  
  • Minimaal 60 manuele verrichtingen per jaar aan het loket van de bank
  • Een debetkaart
  • Gratis afdrukken van papieren rekeningafschriften in het bankkantoor, maandelijkse afhalingen aan het loket (indien de bank dit aanbiedt) of eenmaal per maand verzending per post tegen een redelijk tarief
  • De mogelijkheid van gratis domiciliëring van facturen (vb. energie, water, telecom, …) en het gratis ingeven van doorlopende betalingsopdrachten (vb. huur).

“Dit pakket, dat maximaal 60 euro kost, zal kwetsbare mensen beter beschermen en zorgen voor een betere dienstverlening voor hen. Maar er is meer: de jaarlijkse verhoging van de bankkosten wordt ook begrensd tot 6 euro”, zegt minister van Economie Pierre-Yves Dermagne. “Een plotselinge en gevoelige prijsstijging, wat heel wat klanten al meemaakten, wordt nu dus verboden. We zijn daarnaast met de banksector overeengekomen de extra kosten voor het afdrukken van rekeningafschriften te bevriezen.”

“Het is belangrijk dat iedereen, ook wie nog niet overweg kan met de digitalisering van de bankdiensten, bij de bank geld kan afhalen en overschrijvingen kan doen tegen een betaalbaar en transparant tarief”, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem. “Met dit akkoord geven we de mensen duidelijkheid en zekerheid voor de komende jaren. Ik dank Febelfin en de deelnemende banken voor de constructieve samenwerking. Samen zorgen we ervoor dat iedereen meekan.”

“Vele consumenten hebben niet het beste pakket bankdiensten voor hun profiel. We gaan hierna duidelijke prijsvergelijkers voor bankdiensten maken voor iedereen”, legt staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker uit. “Ondertussen hebben we hier voor een zeer kwetsbare groep een specifieke bankdienst gecreëerd omdat we weten dat zij de minst mobiele consumentengroep zijn in de bankwereld. We helpen hen zo op weg naar de, voor hen, beste optie. Het tarief van de dienst zal door alle banken elk jaar moeten worden gecommuniceerd en gepubliceerd. Deze beslissing zal leiden tot meer transparantie.”

“De universele bankdienst is een antwoord op een samenleving in verandering: alles verloopt meer en meer via de pc of de smartphone en niet iedereen is daarmee vertrouwd”, zegt Karel Baert, CEO van Febelfin. “Als sector erkennen we dat en hebben we daar begrip voor. Met dit engagement willen we tonen dat we niemand achterlaten want je geld goed beheren en vlot kunnen betalen is een recht van iedereen. De pakketten met manuele verrichtingen die nu al bestaan, worden nog toegankelijker, nog transparanter en uitgebreid naar bijna alle retailbanken. Ik ben blij dat de samenwerking met de regering tot dit resultaat heeft geleid.”

Het protocol is de komende 3 jaar van kracht, en zal desgevallend dus door de volgende regering opnieuw moeten worden onderhandeld.

Kortom, met het protocol dat op 19 juli in werking treedt, zorgen we voor een ruim aanbod voorde niet-digitale klanten door de invoering van de universele bankdienst tegen een redelijke prijs.  

Het Charter bevat naast de modaliteiten van een universele bankdienst ook het engagement om de consument nog beter te informeren over het aanbod van de banken en de bijhorende tarieven. Tot slot zullen de regering en de banksector inspanningen blijven leveren om de digitale kloof zoveel mogelijk te dichten.