Storytelling 2021: Een ‘app‑etijt’ voor bankieren

2 min Reading time

Hoe we vandaag bankieren

 

Hoe ziet de toekomst van de financiële sector er op de lange termijn uit? Dat was de vraag die 10 jaar geleden gesteld werd aan een groep studenten van de Solvay Brussels School Economics & Management, de Universiteit Gent en de KU Leuven.

 

Samen met het adviesbureau HazelHeartwood deden de studenten omstandig veldwerk, voerden ze marktanalyses uit en lanceerden ze online-bevragingen of namen ze verscheidene persoonlijke interviews af. Vervolgens goten zij hun visie in een rapport dat uitlegt hoe zij het model van de bank zagen evolueren in de komende jaren.

Hun bank voor het jaar 2020 was:

  • een bank die van de klant de bankier maakt

  • een coöperatieve bank die van zijn klanten aandeelhouders maakt

  • een instelling zonder agentschappen of bankautomaten in een cashloze samenleving

  • een bank die vooral via internet en sociale media opereert

  • vooral een facilitator, wiens activiteiten focussen op handel en informatieuitwisseling tussen zijn klanten

  • een instelling die haar klanten proactief informeert en vormt in financiële zaken, vooral via elektronische platformen

Ondertussen zijn we 2020 voorbij en loont het de moeite om eens te bekijken in hoeverre hun voorspelling aansluit bij de realiteit van vandaag. Hoe bankieren we vandaag en hoe zit het met onze ‘app-etijt’ voor bankieren? Lees er alles over in de storytelling.