Meer nieuwe ondernemingskredieten, minder kredietbelemmeringen

Stay up to date with the latest measures from the financial sector

6 June 2024 - 6 min Reading time

Het uitstaand volume aan ondernemingskredieten lag eind maart 2024 1,6% hoger dan een jaar eerder en bedroeg 190,2 miljard euro. 

In het eerste trimester van 2024 werden er 1,4% meer ondernemingskredieten aangevraagd dan in dezelfde periode van 2023, het totaalbedrag van deze aangevraagde kredieten steeg vrij beperkt met 0,9%. 

Zowel het aantal als bedrag van de verstrekte kredieten steeg. In het eerste trimester van 2024 werden er 2,1% meer kredieten verstrekt dan in hetzelfde trimester van vorig jaar. De verstrekte bedragen lagen 6,1% hoger. 

De weigeringsgraad lag in het eerste trimester van 2024 op het laagste niveau van alle eerste trimesters sinds 2018.

 

Uitstaand bedrag aan ondernemingskredieten blijft op een hoog niveau 

 

Eind maart 2024 bedroeg het uitstaande bedrag aan opgenomen ondernemingskredieten, inclusief verbinteniskredieten (zoals garantiekredieten en documentaire kredieten), 190,2 miljard euro, wat 1,6% meer was dan een jaar eerder.

Bron : Febelfin

 

Kredietvraag en productie stijgen in aantal en bedrag

 

Het ondernemersvertrouwen is zich geleidelijk aan beginnen herstellen vanaf december 2023. De curve hieronder, geeft de onderliggende conjunctuurtrend weer. Zo geeft een stijging in de curve een weergave van de versterking van het ondernemersvertrouwen

 

Bron: NBB

 

Dat geleidelijk herstel weerspiegelt zich ook in de kredietvraag. In het eerste trimester van 2024 vroegen ondernemers 1,4% meer kredieten aan dan in dezelfde periode vorig jaar. In bedrag was de stijging evenwel nog zeer beperkt (+ 0,9%).

 

Bron: Febelfin

 

De kredietproductie kende een sterkere toename. Het aantal verstrekte kredieten klom in het eerste trimester van 2024 ten opzichte van hetzelfde trimester vorig jaar met 2,1%. De verstrekte bedragen lagen 6,1% hoger.

Bron: Febelfin

 

Ondernemers ervaren minder kredietbelemmeringen

 

De weigeringsgraad  lag in het eerste trimester van 2024 op het laagste niveau van alle eerste trimesters sinds 2018.

 

Bron: Febelfin

 

Ook de resultaten van de kwartaalenquête van de Nationale Bank van België (NBB) over de perceptie van de kredietbelemmeringen bij ondernemingen, geven aan dat de banken hun kredietvoorwaarden licht zouden hebben versoepeld. Het deel van de ondernemingen die de kredietvoorwaarden als ongunstig beschouwden, lag in april 2024 op 25,5%, terwijl dat in januari 2024 nog 27,6% was.

De perceptie was sterk beginnen stijgen eind 2021, wat voor een groot deel samenhing met de stijging van de rentetarieven. Vanaf eind 2023 zijn de rentevoeten wat lager komen te liggen en weerspiegelt zich dat in de perceptie van de kredietbelemmering.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de kredietperceptie weer. Een daling wijst op een gepercipieerde versoepeling van de kredietvoorwaarden. Een stijging geeft dan weer aan dat het volgens ondernemingen minder voordelig is om een krediet te verkrijgen. 

 

Bron: NBB

 

De rentetarieven zijn wat gedaald

 

De gewogen gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten lijkt in november 2023 met 4,66% haar piek te hebben bereikt. In maart 2024 bedroeg die rente nog 4,37%.  

 

Bron: NBB