Consumentenkredieten voor energierenovaties kennen dalende trend in eerste kwartaal van het jaar

Stay up to date with the latest measures from the financial sector

22 May 2024 - 3 min Reading time

Kredietsector wijst op de urgentie van energetische woningrenovaties

 

De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), die 95% van de kredietmarkt vertegenwoordigt in België, analyseerde de consumentenkredietcijfers voor het eerste kwartaal van 2024. In totaal werden er in de eerste drie maanden van dit jaar zo’n 156.000 kredieten toegekend voor een bedrag van 2,5 miljard EUR, een daling van het aantal nieuwe kredietovereenkomsten met bijna 17% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal consumentenkredieten toegekend voor energetische woningrenovaties daalt na records uit 2022 zelfs met 51% naar 7.852 kredietovereenkomsten.

 

Er werden in het eerste kwartaal van het jaar consumentenkredieten voor energetische renovatiedoeleinden afgesloten voor een totale waarde van 167 miljoen EUR, een daling van bijna 40% in waarde in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Hypothecaire kredieten voor de aankoop en/of renovatie van een woning vallen buiten deze cijfers.

De afname van het aantal consumentenkredieten voor energiezuinige renovaties wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een samenspel van factoren, waaronder stijgende rentetarieven en toenemende kosten voor bouwmaterialen als gevolg van de inflatie. Dit gecombineerd met aanzienlijke prijsdalingen op energiegebied, zorgt voor het ontbreken van een belangrijke stimulans voor consumenten om energiebesparende initiatieven te ondernemen in hun woning. Dit bevestigt ook Bart Vervenne, Voorzitter van de Raad van Bestuur van BVK:

“Met het oog op de doelstellingen voor 2050, waarbij alle woningen in België energiezuinig moeten zijn, zijn renovaties essentieel. Momenteel voldoet minder dan 10% van de woningen aan de 2050 doelstelling, terwijl slechts een derde van het beoogde renovatietempo wordt gehaald. Een massale renovatiegolf binnen 10 of 15 jaar zal enkel leiden tot schaarste aan bouwmaterialen (en dus hogere prijzen), mankracht en financiering. De enige manier om de energieprestaties van ons woningpark te verbeteren, is geleidelijk te werk te gaan en nu iets te ondernemen. Consumentenkrediet speelt een belangrijke rol bij het financieren van energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen en isolatie. Het is van vitaal belang dat alle beschikbare middelen met het oog op bewustwording volledig worden ingezet om de doelstellingen van 2050 te halen. Een bijkomend probleem is ook dat zo’n 20-25% van de Belgen niet het spaargeld noch de aflossingscapaciteit heeft om energetische renovaties door te voeren, ook daar moeten oplossingen voor gezocht worden."

 

Een stijging in cijfers is daarentegen op te merken in de categorie van wagens. Er werden in totaal 67.600 kredieten verstrekt voor de aankoop van een wagen voor een totaalbedrag van ongeveer 1,3 miljard EUR. Dat is een stijging van 2,7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

 
 

Raadpleeg het jaarverslag op website van BVK: https://www.upc-bvk.be/nl/press/annual-reports

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de website https://consumentenkredietvoormorgen.be/ raadplegen.